Engagera dig – bli förtroendevald

Emma Karlsson-fortroendevald-DIK
Emma Karlsson, förtroendevald i DIK. Fotograf: Alexander Donka

Var med och påverka din arbetsplats! Genom att engagera dig fackligt och bli förtroendevald får du möjlighet att göra skillnad i frågor som är viktiga för dig och dina kollegor.

Vill du veta mer om hur det är att vara förtroendevald? Läs intervjun med Emma Karlsson, förtroendevald på Östergötlands museum.

Till intervjun
Vad gör en förtroendevald?

Som förtroendevald så företräder du DIK:s medlemmar på din arbetsplats. Du har möten med arbetsgivaren där ni diskuterar arbetsmiljön, du bevakar anställnings- och lönevillkor, ger råd och stöd till medlemmarna och är med vid olika förhandlingar. Du för helt enkelt medlemmarnas talan i olika frågor som rör er arbetsvardag. Du blir DIK:s ansikte utåt, både gentemot arbetsgivaren men också mot kollegor som ännu inte är medlemmar.

Det vanligaste sättet att arbeta lokalfackligt är att bilda en lokalförening, där du arbetar med fackliga frågor tillsammans med några kollegor.

När du är förtroendevald så omfattas du av

Förtroendemannalagen

(FML). Det betyder att du har rätt till ledighet med lön för att kunna arbeta med facklig verksamhet på din arbetsplats.

Mer om FML

Vad behöver jag kunna som förtroendevald?

Det viktigaste är att du känner engagemang för din arbetsplats och har en vilja att representera dina kollegor. Resten lär vi dig! DIK ordnar utbildningar i det fackliga arbetets grunder, som arbetsmiljö, förhandlingar och arbetsrätt. Du får också råd och stöd så att du är trygg i ditt uppdrag – som förtroendevald har du kontakt med våra ombudsmän. Ombudsmännen företräder medlemmarnas intressen och är specialister på förhandling, rådgivning och utredning. DIK:s ombudsmän är också experter inom de branscher och utbildningar som vi representerar.

Fackligt arbete – kompetensutvecklande och stärker ditt CV

Lokalfackligt arbete utvecklar dina kompetenser inom kommunikation, arbetsrätt och förhandling. Dessutom ger det dig möjlighet att vidga ditt sociala nätverk – inte bara på arbetsplatsen utan även med andra förtroendevalda runtom i landet.

Redo att starta upp det lokalfackliga arbetet? Läs mer om att bilda en lokal förening på arbetsplatsen.

Lokalföreningar