Kollektivavtal kompletterar lagarna

avtal_fackforbundet-dik

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. I kollektivavtalet regleras vad som gäller för lön och anställningsvillkor och är ett komplement till vad som gäller enligt lagen.

Kollektivavtal och lagar – så hänger de ihop

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär ett samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal. Grunden för vad som gäller på arbetsmarknaden är arbetsrättsliga lagar, som riksdagen beslutar om. Utöver dessa finns kollektivavtal, som är frivilliga överenskommelser mellan arbetsmarknadens så kallade parter – det vill säga fackförbund och arbetsgivarorganisationer. I kollektivavtal kan parterna kommer överens om mer än vad som är reglerat i lag, men också om undantag från lagstiftningen. Kollektivavtal kan också skrivas mellan ett fackförbund och en enskild arbetsgivare. När du arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal regleras det mesta som har med ditt arbete att göra – allt i från anställningsform till pension – i kollektivavtalet.

Ett kollektivavtal kan reglera anställningsvillkoren och vad som ska gälla för lön inom en hel bransch. Då kallas det centralt kollektivavtal. När arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation innebär det oftast per automatik anslutning till ett centralt kollektivavtal. Din arbetsgivare kan också ha ett så kallat hängavtal med ett fackförbund. Det innebär att arbetsgivaren har förbundit sig att följa de kollektivavtal som gäller i din bransch, utan att arbetsgivaren är medlem i en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivare som är intresserade av kollektivavtal med DIK är välkomna att kontakta oss!

Din lokalfackliga organisation, med de fackligt förtroendevalda i spetsen, kan förhandla fram specifika arbetsplatsanpassade kollektivavtal som kallas lokala kollektivavtal. Till sist kan du själv i ditt anställningsavtal förhandla fram ännu bättre villkor än de som kollektivavtalen ger. Läs mer om vad som är bra att tänka på när det handlar om anställningsavtal här.

Denna lösning, att arbetsmarknadens parter själva reglerar villkoren i arbetslivet, brukar kallas för den svenska modellen. I andra länder regleras villkoren på arbetsmarknaden oftast helt och hållet genom lagstiftning.

Fördelar med kollektivavtal

Ett kollektivavtal ger tydliga regler för både dig och din arbetsgivare. För dig som är anställd, ger kollektivavtal ökad trygghet och bättre villkor än de som garanteras enligt lag. För arbetsgivarens del, innebär det att de inte behöver förhandla anställningsvillkor för varje enskild anställd. Med kollektivavtal får arbetsgivaren ta del av försäkringar och tjänstepensioner som är betydligt billigare och har lägre avgifter än vad en enskild företagare eller individ kan ordna på egen hand.

Tack vare de många kollektivavtalen på arbetsmarknaden är Sverige ett av de länder i världen som har minst antal strejker och konflikter. Skulle en konflikt trots allt uppstå på arbetsplatsen, finns det tydliga riktlinjer om hur den ska hanteras.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal är det extra viktigt att detaljerna kring din anställning framgår i ett anställningsavtal. Anställningsavtalet behöver då innehålla de villkor och förmåner som vanligtvis följer med ett kollektivavtal – annars regleras dina anställningsvillkor bara av lagarna.

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal är det alltså ännu viktigare att du har ett skriftligt anställningsavtal. Utan det kan du komma i kläm om du hamnar i tvist med din arbetsgivare, eftersom det då blir svårare att bevisa vilka villkor ni har kommit överens om, eller att du ens har blivit erbjuden en anställning.

Tjänstepension och omställningsavtal 

Omfattas du av ett kollektivavtal på din arbetsplats har du kollektivavtalad tjänstepension via jobbet som arbetsgivaren betalar. Det finns olika tjänstepensionsavtal och vilket som gäller för just dig beror på vilket kollektivavtalsområde du arbetar inom.

När du omfattas av kollektivavtal i din anställning ingår ofta också ett omställningsavtal, även kallat trygghetsavtal. Det är som en slags extra försäkring och syftet med avtalet är att ge extra trygghet om du blir uppsagd från jobbet eller om din roll förändras. 

Vilket kollektivavtal gäller dig?

I Samlade kollektivavtal har vi samlat aktuella kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor, lön, tjänstepension och omställningsavtal och liknande. Är du osäker på vad som gäller för just dig? Fråga din arbetsgivare. Har du frågor eller saknar avtal? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

Läs mer om vilka kollektivavtal som gäller för dig som är privat anställd här.

Läs mer om vilka kollektivavtal som gäller för dig som är anställd i en kommun eller region här

Läs mer om vilka kollektivavtal som gäller för dig som är statligt anställd här