Därför ska du som chef vara med i facket

zandra-kommunikator-intervju

DIK är det enda fackförbundet med specialistkompetens inom både chefsfrågor och våra specifika branscher – kultur, kommunikation och kreativ sektor. Vårt mål är att hjälpa dig att växa och utvecklas i din chefsroll.

Vare sig det handlar om att hantera personalfrågor, förhandla löner eller utveckla din ledarskapsstil eller hitta nya karriärvägar, finns våra experter här för att ge dig stöd och vägledning.

Genom att vara chefsmedlem i DIK får du förutom de vanliga förmånerna tillgång till våra personliga chefsrådgivare, karriärcoachning för chefer och skräddarsydda utbildningar för just ditt yrke som ledare.

Bli chefsmedlem idag och ta del av alla förmåner direkt!

Bli medlem

Som chef får du:

Personlig chefsrådgivning
Våra chefsrådgivare är erfarna experter inom chefs- och ledarområdet och finns tillgängliga för att besvara dina frågor och ge råd i olika situationer. Läs mer om chefsrådgivning här.

Karriärcoachning
Här får du en personlig coach som arbetar med dig för att stötta dig i att fortsätta på nuvarande arbetsplats med nya verktyg eller hjälpa dig vidare i karriären – eller att fatta rätt beslut för dig om din egen framtid. Dessutom får du hjälp med att slipa ditt CV och optimera din Linkedin-profil. Läs mer om karriärcoachning här.

Inkomstförsäkring
Om du skulle bli av med jobbet kan inkomstförsäkringen tillsammans med a-kassan ge dig högre arbetslöshetsersättning och en extra trygghet tills du hittar ett nytt arbete. Du har också möjlighet att komplettera inkomstförsäkringen med tilläggsförsäkringar för ersättning under en längre period samt ersättning för högre inkomstbortfall. Läs mer om inkomstförsäkringen här.

Skräddarsydda chefskurser och webbinarier för chefer
DIK gör egna utbildningar, aktiviteter och föreläsningar för chefer årligen och erbjuder dig som chef även att delta i gemensamma tillfällen tillsammans med andra SACO-förbund. Du erbjuds utbildningar i både konkreta chefsfrågor samt viktiga aktuella ämnen som du som chef måste förhålla dig till i din arbetsvardag. Här finns alla aktuella event.

Arbetsrättsligt stöd
Skulle du behöva hjälp i en arbetsrättslig fråga kring din anställning så ska du höra av dig till oss på mejl eller telefon. Berätta att du är chef så blir du slussad till rätt chefsombudsman. Läs mer om arbetsrättsligt stöd här.

Fler förmåner:

Varför ska jag vara med i samma förbund som mina anställda?

Ibland har du som chef medarbetare som även de är medlemmar i DIK vilket kan kännas märkligt. Det fackliga arbetet sker på olika nivåer. Som chef kanske du MBL-förhandlar med fackliga för DIK samtidigt som du är medlem hos oss. I den rollen är du som chef Arbetsgivare och har den hatten på. Det är inte säkert att du har samma uppfattning som DIK:s lokalfackliga i den förhandlade frågan. Här har ni olika intressen och olika partsställning. I det fallet ger DIK dig inget stöd i arbetet utan det gör ju arbetsgivaren genom till exempel din närmsta chef, HR eller er arbetsgivarorganisation.

Det fackliga stöd du som chef får från DIK handlar i sin tur om arbetsrätt i ditt förhållande till arbetsgivaren och din anställning. Du är ju också anställd. Därtill ger DIK dig ett stöd i din personliga utveckling, din bransch och din karriär.

Skulle det uppstå situationer där du blir kritiserad av lokala DIK-företrädare ska du känna dig trygg i att kommunikationen med våra chefrådgivare står vi exklusivt på din sida i ärendet och har ingen kommunikation med de lokalfackliga. DIK delar i dessa fall upp ärendet internt på olika personer så inga missförstånd eller jäv kan uppstå.

Känns det ändå fel att vara medlem i samma förbund som dina anställda fråga dig då vad andra förbund gör opinionsmässigt i samhället för att stärka våra branscher och yrkena i dem? DIK driver frågor som till exempel mer resurser till kulturen, bättre förutsättningar för kommunikatörer samt arbetstidsförkortning för alla. Läs mer om frågor som vi driver här.