Gå till innehåll

Involvera för att engagera

Stöket på Landskrona bibliotek gjorde att de under en period var tvungna att stänga ner sin barnavdelning helt – men idag sprudlar det av skaparglädje och stolthet inne på “Draken”. När biblioteket involverade barnen i verksamheten så höjde de både engagemanget och tryggheten.

Mellan 1999–2017 behövde Landskrona bibliotek ordningsvakter varje vinter och mycket av stöket fanns på barnavdelningen. Nu finns det nästan inte ett spår av den otryggheten kvar. Bibliotekschefen Susann Ek säger att även om det inte finns en enkel lösning för att komma tillrätta med stöket, så finns det en självklar grundinställning för att skapa en bra barnavdelning.

– Ska du arbeta på barnavdelningen, då ska du tycka om att arbeta med barn! Du ska ha ett genuint intresse för att möta barnen, fånga upp deras idéer och skapa relationer.   

Sammansvetsat och snabbfotat team ökar engagemanget

Biblioteket arbetar systematiskt för att engagera sina yngsta besökare. Personalen på barnavdelningen har möten ofta för att fånga upp vad som händer, men också för att direkt kunna plocka upp idéer från barnen och översätta dem till aktiviteter som går att genomföra.  

– Att barnen märker att det ganska snabbt faktiskt händer något när de kommer med idéer, gör att de fortsätter känna sig engagerade, säger Susann.   

Biblioteksklubb och vernissage

Landskrona bibliotek har också startat upp en biblioteksklubb som ordnar kreativa aktiviteter utifrån olika teman. För att få ett medlemskort behöver målsman komma till biblioteket och lämna sitt godkännande. På så sätt har de lyckats skapa bättre relationer med föräldrarna.  

– De blir mer involverade i verksamheten och deltar vid fler aktiviteter än innan. Att det är fler vuxna på plats bidrar mycket till att öka tryggheten, berättar Susann. 

Det som barnen skapar under aktiviteterna i biblioteksklubben visas upp i lokalen. Att barnavdelningen heter just “Draken” är inte heller någon slump – det var barnen själva som fick komma med namnförslag, rösta och inviga avdelningen.   

Barnen känner stolthet

Arbetet med barnavdelningen har tillsammans med satsningar på samverkan inom kommunen, kontinuerlig utbildning och ökad bemanning gjort att Landskrona bibliotek blivit tryggare och en självklar plats för lärande och skapande. Visst finns det problem nu också, men det är inte längre bara bibliotekens problem utan hela stadens – om det händer något samverkar alla och hjälps åt. 

– Och om någon kommer in här idag och börjar bete sig bråkigt så säger barnen själva ifrån och visar att “så funkar det inte här på vårt bibliotek”. Det är fantastiskt att se!

3 snabba tips – så involverar ni barnen i biblioteksverksamheten 

1.

Se till att personalen har kunskap, intresse och tillräckligt med resurser för att möta barnen 

2.

Var snabba med att plocka upp barnens idéer så att de ser att de genomförs – och visa upp idéer och skapelser fysiskt i lokalen

3.

Tänk ut aktiviteter där barnens föräldrar behöver vara med, för att skapa kontakt med dem