Avtalshjälp för egenföretagare

zandra-kommunikator-intervju

Är det dags för ditt första konsultuppdrag? Då är det bra att upprätta ett konsultavtal och det kan DIK:s jurister hjälpa till med. Tjänsten ingår i medlemskapet för egenföretagare.

Ett konsultavtal är viktigt för både egenföretagaren och kunden och används för att formalisera och klargöra villkoren för det arbete som ska utföras. Det hjälper till att förtydliga förväntningar, skydda dina rättigheter och minska risken för tvister.

Som egenföretagarmedlem kan du få hjälp av våra jurister på DIK med att upprätta konsultavtal. Mejla oss på fraga@dik.se med "Konsultavtal" i ämnesraden så kontaktar vi dig.