Gå till innehåll

Tjänstepension för egenföretagare

Pension egenföretagare

Försäkringarna som ingår i kollektivavtal för anställda är ofta fördelaktiga såväl vad gäller förmåner som avgifter. För dig med aktiebolag finns det nu en mycket kostnadseffektiv lösning – hängavtal.

För dig med aktiebolag är det nu möjligt att teckna hängavtal direkt med DIK. Det är ett sätt att som egenföretagare få tillgång till såväl tjänstepensionssparande genom ITP som tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), försäkringar som ingår för alla som har kollektivavtal.

Eftersom alla tjänster är kollektivt framförhandlande av stora medlemsgrupper är villkoren och avgifter mycket svåra att matcha via individuellt förhandlade lösningar.

Hängavtal är också många gånger en förutsättning för att arbeta med stat, kommuner, regioner och organisationer som kräver kollektivavtal av underleverantörer.

Kostnad

Vid sidan av en administrativ avgift på 200 kronor per år betalar du endast avgifterna som är knutna till respektive försäkring.