Så blev kortare arbetstid en av DIK:s viktigaste frågor

så blev arbetstidsförkortning en viktig fråga

Går det verkligen att påverka samhället och politiken? Ja, genom att lägga fram förslag till ditt fackförbund kan du se till att en fråga får stort genomslag. DIK:s förbundssekreterare Tamim Alameddine berättar om hur arbetstidsförkortning gick från ett till synes utopiskt förslag till en av DIK:s främsta profilfrågor som nu diskuteras på hög politisk nivå.

Visst har du märkt att frågan om arbetstidsförkortning blivit alltmer aktualiserad på senare tid? Du kanske var en av de där medlemmarna som för första gången väckte idén om att DIK skulle driva frågan? Eller så kanske du var med när DIK tog beslut om att driva 35-timmars arbetsvecka? I så fall har du varit med och drivit igenom något som du ska vara väldigt stolt över. Men hur började allt kanske du undrar. Låt oss ta det från början – eller vad vi tror är början. 

Lyssna också på DIK:s förbundsordförande Anna Troberg som berättar om hur det gick till:

Ett radikalt förslag läggs fram 

På DIK:s kongress 2015 inkom ett yrkande om att DIK ska verka för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Kongressen röstade om yrkandet som avslogs med röstsiffrorna 37 mot 34. Det var alltså en tämligen jämn omröstning.  
 
Tre år senare, det vill säga på kongressen 2018, inkom en motion till kongressen om att DIK ska driva frågan om och för 6 timmars arbetsdag. DIK:s förbundsstyrelse föreslog att motionen skulle avslås, vilket också gjordes på kongressen. Men under kongressen debatterades frågan och ett nytt förslag dök upp. Förbundsstyrelsen skulle få i uppdrag att tillsätta en expertgrupp som skulle få i uppgift att förbereda ett underlag till kongressen 2021 för arbetstidsförkortning. Vid omröstningen vann det förslaget med röstsiffrorna 30 för och 26 emot.  

En expertgrupp tillsätts 

Under hösten 2019 och våren 2020 fick en expertgrupp bestående av DIK-medlemmar undersöka frågan om arbetstidsförkortning. Expertgruppens rekommendation till förbundsstyrelsen var att föreslå till kongressen att DIK antar en vision om en allmän arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka.  

DIK beslutar att driva 35 timmars arbetsvecka 

Slutligen, på kongressen 2021 valde förbundsstyrelsen att lägga fram en proposition om arbetstidsförkortning baserat på expertgruppens rekommendationer. Den propositionen antogs av kongressen och DIK fick därmed beslut om att driva 35 timmars arbetsvecka.  

När DIK:s kongress till slut fattade beslut om att utmana 40-timmarsnormen skedde det efter en lång intern process. Externt var det även en del tyckare som tyckte att idén var utopisk och att den inte hör hemma på svensk arbetsmarknad. Men så fel de hade.  

DIK blir en av de starkaste rösterna för kortare arbetstid 

Sedan förra kongressen har DIK drivit frågan om arbetstidsförkortning på ett starkt sätt. Det har varit internationella webbinarier med bland annat Cambridgeforskare och med tyska facket IG metall. Det har därtill varit rundabordssamtal med andra fackförbund och panelsamtal. Vi har skrivit ett antal debattartiklar, haft intervjuer i media och samtal med politiker. DIK har dessutom som första fackförbund infört 35 timmars arbetsvecka på förbundskansliet. Detta sammantaget har stärkt DIK:s position som det ledande opinionsbildande förbundet i frågan.  

På kongressen fattas de viktiga besluten – var med där det händer 

Allt det här började på en DIK kongress för flera år sen tack vare att några medlemmar enträget drev på, trots motvind. Till slut fick man ett beslut och idag, några år senare, är det en av de mest prioriterade frågorna för DIK. Det är dessutom en reform som det på allvar pratas om som möjlig att genomföra. Det visar på kraften av en kongress – kraften av vad engagemang kan göra och hur en idé i form av en motion eller ett yrkande på en kongress kan bli verklighet. Visst är det mäktigt? 
 
Nästa kongress är den 15–16 november i år och jag är övertygad om att DIK kommer fortsätta vara den där viktiga pådrivaren både i det lilla, och i det stora – även efter denna kongress.  
 
Tamim Alameddine, förbundssekreterare, DIK