Anna Troberg: Digitalt blir mer demokratiskt – om DIK:s kongress 2021

Anna Troberg porträtt

Digitala möten har ökat deltagandet i DIK:s utbildningar och demokratiska möten med flera hundra procent – och fler medlemsgrupper från fler delar av landet är representerade. Förbundsordförande Anna Troberg resonerar kring den kommande kongressen, som även den blir digital.

I november går DIK:s kongress av stapeln. Det kommer – som alltid – att vara en fantastisk möjlighet att mötas och tillsammans staka ut DIK:s framtid. Vi befinner oss mitt i en pandemi som så klart förändrar en hel del, men förbundet har aktivt beslutat att fokusera på alla de positiva nya möjligheter som plötsligt öppnar sig, istället för att stirra oss blinda på sådant som på grund av de osäkra omständigheterna inte går att planera för här och nu.

Under 2020 har förbundet ställt om och genomfört alla kurser, seminarier och Hållplats helt digitalt. Resultatet är att deltagandet har ökat med flera hundra procent. Vi haft deltagare från fler platser och ur fler av de yrkesgrupper förbundet organiserar än någonsin tidigare. Dessutom har feedbacken från deltagarna genomgående varit mycket positiv, framför allt kring den ökade möjligheten för fler att enkelt kunna delta.

Med dessa goda resultat och insikter i ryggen och – så klart – en fortsatt osäkerhet kring när pandemin kommer att släppa sitt grepp så pass att det är lämpligt för ett hundratal personer att umgås nära i flera dagar har styrelsen fattat beslutet att DIK:s kongress 2021 ska genomföras helt digitalt. Exakt hur den kommer att utformas är ännu inte helt bestämt, men några saker kan vi så klart avslöja redan här och nu.

Möjligheten att nominera en kollega eller sig själv till kongressombud öppnar den 15:e mars. I och med att vi kommer att ha en digital kongress har alla ni som tidigare tvingats tacka nej till en nominering på grund av till exempel familj, arbete eller lång resväg äntligen en möjlighet att tacka ja.

Det kommer att finnas goda möjligheter för alla intresserade – kongressombud, förtroendevalda och medlemmar – att till exempel diskutera propositioner med styrelsen, presentera egna motioner och bolla idéer med andra under veckorna före själva kongressen. I vanliga fall anordnar vi möten för detta på några få platser runt om i landet. I år kommer alla att ha möjlighet att delta digital oavsett var man råkar befinna sig i landet.

En intressant fråga som jag vet kommer att diskuteras intensivt är till exempel den proposition om arbetstidsförkortning som den förra kongressen beställde. En expertgrupp har under mandatperioden jobbat flitigt med frågan och givit styrelsen sin rekommendation. Styrelsen har diskuterat den och kommer inom kort att klubba igenom den proposition som kongressen så småningom kommer att få ta ställning till.

Alla ombud kommer självklart att få en genomgång av hur det digitala kongressverktyget fungerar, så att man är bekväm med det när det väl är dags. Det kommer också att finnas tekniskt stöd under själva kongressen för den som behöver det. Efter ett års pandemi är vi ju alla rutinerade vad det gäller digitala möten av olika slag, så när det vankas kongress kommer vi att vara experter.

Inför och under kongressen kommer det också att finnas möjlighet för ombuden att mingla med andra ombud, styrelsen och de kandidater till olika poster som valberedningen då kommer att ha presenterat. Den sociala biten är en viktig del av en kongress och också den bit som är svårast att återskapa digitalt. Det är nog tyvärr så att det inte går fullt ut. Men, det går att komma en bra bit på vägen och det ska vi se till att göra tillsammans.

Det kommer att komma en tid när vi obekymrat kan planera fysiska möten igen och då kommer vi att göra det. Här och nu passar vi på att tänka nytt och utveckla fler spännande sätt att mötas. När pandemin är över kommer vi dock inte att gå tillbaka till hur det en gång var. Vi kommer att norpa de bästa russinen ur det vi hade före pandemin och ur allt det vi lärt oss under tiden den rasat. Man har alltid ett val och vi väljer att rusta oss för framtiden.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK