Anna Troberg: ”Fyll den vakanta stolen i Läsrådet med rätt kompetens”

Anna Troberg porträtt

Regeringen har utsett ett Läsråd som ska främja barns och ungas läsning, men i rådet finns inga ledamöter från skol- eller folkbibliotek. DIK:s förbundsordförande Anna Troberg uppmanar Kulturdepartementet att fylla den lediga platsen med skolbibliotekskompetens.

Regeringen har utsett ett Läsråd. Det är ett bra initiativ sprunget ur ett förslag som Läsdelegationen lagt fram. Läsrådets uppdrag är att samla och samordna aktörer och insatser kring barns och ungas läsning. För DIK:s del är det extra roligt att Elin Nord, universitetsbibliotekarie på Göteborgs universitet och tillika ledamot av DIK:s förbundsstyrelse har valts in i Läsrådet. Att Nord är rätt person på rätt plats är jag övertygad om. Hon har både den kompetens och det engagemang som uppdraget tarvar.

Mindre roligt – direkt upprörande faktiskt – är att det inte finns någon ledamot av Läsrådet med särskild kompetens vad det gäller barns och ungdomars läsning. Det finns ingen skolbibliotekarie, ingen med erfarenhet av folkbibliotekens arbete med barn och ingen som sysslat med skolbiblioteksutveckling. Än mer upprörande är det att dessa kompetenser saknas samtidigt som en av stolarna i Läsrådet lämnats vakant.

Det är mindre än ett år sedan Gustav Fridolin lämnade över utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” till regeringen. Den togs i huvudsak emot mycket positivt av de som arbetar med barns och ungas läsning. Denna rapport torde ha varit obligatorisk läsning för Kulturdepartementet inför arbetet att föreslå ledamöter till Läsrådet. Om inte, så finns det all anledning till oro vad det gäller hur rapportens slutsatser kommer att tas omhand från politiskt håll.

Det är dock något av ett mysterium att någon som faktiskt läst Fridolins rapport hellre väljer en tom stol än den specifika kompetens som rapporten ideligen lyfter som central för barns och ungdomars läsning. Kan det månne vara så att det varit svårt att få fram just den kompetensen? Knappast. DIK har under många år arbetat med skolbiblioteksfrågan. Det finns gott om kompetenta personer som skulle fylla den vakanta stolen med den äran.

Gör om och gör rätt. Fyll den vakanta stolen i Läsrådet med den kompetens som nu lyser med sin frånvaro. När det är gjort ser vi med spänning fram emot att följa Läsrådets arbete de kommande åren.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK