Anna Troberg: "I en otrygg värld är trygghet det finaste man kan erbjuda"

Anna Troberg

Saker som för ett par månader sedan var självklara är inte längre det. Det skriver ordförande Anna Troberg och betonar vikten av facklig gemenskap i oroliga tider som dessa.

Covid-19 har i ett slag tvingat oss alla att ställa om. Saker som för ett par månader sedan var självklara är inte längre det. Bara en sådan sak som att många verksamheter nu inte sköts från ett kontor, utan från medarbetarnas kök och vardagsrum. Detta gäller sedan tre veckor tillbaka även DIK:s kansli. Det ställer helt nya krav och i pandemins kölvatten dyker många arbetsrelaterade frågor upp.

För många DIK-medlemmar är det nu oerhört tufft. Tim- och säsongsanställda i alla branscher är extra utsatta. I den privata kommunikationsbranschen blir uppdragen snabbt färre och färre. De som är anställda riskerar att förlora sina jobb. De som är egenföretagare riskerar att inom kort stå helt utan uppdrag. Här är behoven av stöd mycket stort.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att se till att så få som möjligt faller mellan stolarna. Man har till exempel sänkt kraven för att få a-kassa rejält, samtidigt som man även höjer ersättningen. Man har också gjort det lättare för egenföretagare att få ersättning. Det är bra och viktiga åtgärder som du kan läsa mer om på DIK:s hemsida.

Som medlem i facket och a-kassan har du redan tillgång till stöd och hjälp. Oavsett vad som händer, så står du inte ensam. Det finns en inneboende grundtrygghet i det – självklart ekonomiskt, men även känslomässigt.

Därför vill jag uppmana var och en av er att våga ställa frågan: ”Är du med i facket och a-kassan?” till alla era kolleger. Om svaret är nej, be dem att klicka in på DIK.se och bli medlemmar så snart det bara går. Ett medlemskap innebär att de kan få råd och hjälp direkt och – med regeringens nya regler – även ekonomiskt stöd om bara tre månader. Så, var inte blyg. Ställ frågan.

Covid-19 skapar också andra praktiska problem. Flera av DIK:s medlemsgrupper arbetar inom publika verksamheter som museer och bibliotek. En del museer och bibliotek har fortfarande öppet, andra har tvingats stänga det fysiska rummet, men har steppat upp andra delar av verksamheten. Museer kör digitala visningar. Bibliotek arrangerar digitala språkcaféer och har hemkörning av böcker till människor som sitter isolerade. Kreativiteten flödar.

Samtidigt jobbar kommunikatörer i samhällets tjänst hårt för att se till att vi alla har den information vi behöver. Hur gör man för att inte smitta andra eller för att inte själv bli smittad? Hur tvättar man händerna ordentligt? Kan jag resa till släkten i påsk? All denna information finns tack vare dessa kommunikatörer lätt tillgänglig – i olika form, på olika språk och oavsett vilka personliga förutsättningar man har att ta den till sig.

I en högst onormal situation lyckas DIK:s medlemmar skapa ett visst mått av normalitet i samhället genom att finnas till hands – om än på nya sätt – och genom att se till att alla har den information de behöver. Det innebär stora praktiska utmaningar, men man hittar ständigt nya vägar.

Sist, men inte minst: Bjud in dina kolleger till den fackliga gemenskapen. I en otrygg värld är ökad trygghet det finaste man kan erbjuda någon.

Ta väl hand om er,

Anna Troberg, förbundsordförande