Anna Troberg: Kvinnor och äldre drabbas av lönediskriminering

Anna-Troberg fackforbundet-dik

För andra året i rad sjunker reallönerna, trots den största löneökningen på tio år. Det drabbar många hårt. Förbundsordförande Anna Troberg kommenterar löneläget för kultur, kommunikation och kreativ sektor.

Varje år samlar DIK in information om hur mycket medlemmarna tjänar. Siffrorna analyseras och presenteras sedan i den årliga lönestatistiken. Det har vi så klart gjort även detta år och kan nu presentera DIK:s rykande färska lönestatistik för 2023.

Resultatet är dubbelt. Å ena sidan har DIK:s medlemmar i snitt fått den största procentuella löneökningen på tio år - 4,2 procent. Det är positivt. Å andra sidan leder den höga inflationen på 8,7 procent till en reallönesänkning på hela -4,5 procent. Det är dessutom det andra året i rad som reallönerna sjunker kraftigt, vilket drabbar många hårt. 

Glädjande nog sjönk inflationen i slutet av året och Konjunkturinstitutet bedömer att den kommer att fortsätta sjunka under 2024. Det betyder i så fall att lönerna kommer att börja stiga snabbare än priserna. Men, det finns mycket att ta igen. 

Att löneutvecklingen stannar av vid 50 är problematiskt

Lönestatistiken visar också att lönerna ökar med stigande ålder, men att löneutvecklingen sedan stannar av vid 50 års ålder. Det är problematiskt att arbetsgivarna inte värderar 50+arna bättre. Man är inte passé vid 50. Tvärt om. När man kommit så långt i livet har man inte bara en bra utbildning att luta sig mot, utan också gedigen erfarenhet. Det måste så klart både tas tillvara, uppskattas och synas i lönekuvertet. 

Dessutom visar statistiken att män i snitt tjänar 1000 kronor mer än kvinnor i månaden. Dessutom har kvinnorna haft en något lägre löneökning – 4,1 procent, jämfört med männens 4,4 procent. Även här är det dags för bot och bättring.  

DIK är med i Sveriges största nätverk för jämställda löner – Lön hela dagen. Nätverket räknar om löneskillnaden mellan könen till tid och anger varje år ett klockslag från vilket kvinnor arbetar gratis. 2023 var det klockslaget 16:12. Den 5 mars klockan 12:00 på Sergels Torg avslöjas när gratisarbetet påbörjas 2024. Här finns mer information om hur du kan engagera dig i Lön hela dagen.

DIK arbetar även på flera andra sätt för att alla medlemmar ska få en så bra löneutveckling som möjligt: 

• Förhandlar inom DIK:s avtalsområden. 

• Stöttar lokalfackliga företrädare och ser till att de involveras tidigt i lokala löneprocesser. 

• Motverkar lönediskriminering genom att öka arbetsgivares och chefers kunskap. 

• Driver på för att kultursektorn ska få mer resurser så att lönerna kan höjas. 

• Erbjuder kostnadsfria samtal med DIK:s lönecoacher som stöttar dig när du ska förhandla lön. 

Sist, men inte minst vill jag skicka ett stort tack till er som svarar på de enkäter som DIK då och då skickar ut. Era svar ger förbundet muskler i förhandlingar och i politiskt opinions- och påverkansarbete. Ju bättre vi kan backa upp våra krav med hårda siffror, desto svårare blir det för motparten att ducka undan verkligheten. Tack! 

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK