Anna Troberg: "Lagen är tydlig – alla har rätt att låna på våra bibliotek"

annatroberg1920

Vår ordförande Anna Troberg kommenterar nyheten om att Karlstads stadsbibliotek har upprättat en särskild lista över EU-migranter som förbjuds låna böcker.

DN rapporterar i dag om att Karlstads stadsbibliotek har upprättat en särskild lista över EU-migranter som inte får låna böcker på biblioteket. Man anger brist på hemadress som skäl, men då listan främst består av romska namn, och andra grupper som saknar hemadress får låna böcker på biblioteket, väcker det naturligtvis en del frågor som Karlstads stadsbibliotek kommer att behöva svara på.

Rent generellt kan man dock konstatera att lagen är tydlig på två punkter:

  • Bibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla. I en tidigare skrivning av lagen skulle den bara vara tillgänglig för ”alla medborgare”, men för några år sedan plockade man klokt nog bort den begränsningen för att förtydliga bibliotekens viktiga roll i det demokratiska samhället. Med eller utan fast adress eller medborgarskap – alla har rätt att ta del av bibliotekens utbud. Många bibliotek löser det genom att helt enkelt ange bibliotekets adress på låntagaren, men man begränsar inte möjligheten att låna böcker.

  • Det är enligt PUL (Personuppgiftslagen) inte tillåtet att godtyckligt upprätta databaser eller strukturerade listor över människor, inte för att de saknar adress och inte på grund av ursprung eller etnicitet, speciellt inte som grund till kränkande särbehandling av något slag. Inte ens polisen får göra det. Det för några år sedan så uppmärksammade romregistret kommer till exempel enligt ett hovrättsbeslut och tolkning av Justitiekanslern att kosta polisen sammanlagt omkring 160 miljoner kronor i skadestånd till de som fanns med i registret.

Bibliotekens verksamhet är en viktig grundpelare i det demokratiska samhället. Biblioteken ska vara en öppen plats där människor kan mötas och få sig både kunskap och kultur till livs, både fysiskt på plats och i den underbara tankevärld som böcker erbjuder och som man kan låna med sig och ta del av någon annanstans. På de flesta bibliotek fungerar det också exakt så – tack vare kompetenta och engagerade bibliotekarier.

Och faktum är att demokratin lever och har hälsan även på Karlstads stadsbibliotek, för i samma stund som alla helt plötsligt inte betydde alla i praktiken var det någon som både reagerade och agerade. Det – om något – är ett sundhetstecken och det kommer att leda till positiv förändring.

Anna Troberg, Förbundsordförande i DIK