Anna Troberg: "Missa inte chansen att vara med och påverka"

mg-8487 (5000x3333)

Passa på att boka in en digital arbetsplatsträff, delta i någon av våra tematräffar eller varför inte ta en #DIKfika med förbundsordföranden?

Efter förra vårens djupa mötesdipp i pandemins fotspår spirar det åter i min kalender. Samtalen sker visserligen digitalt, men de sker och det är det viktigaste. De handlar om allt från en återstart av kulturen, arbetsmiljön på landets museer och bibliotek, kommunikatörer i regioner och kommuner, arkiv i coronatider till alla de som på grund av att de haft otrygga anställningar eller drivit eget drabbats extra hårt under året som gått.

Politiker och diverse företrädare för intresseorganisationer, fackförbund och samarbetspartners (och ibland deras barn och husdjur) avlöser varandra på min datorskärm. Det gör mig glad. Det finns ett genuint intresse där ute av att hitta fungerande lösningar på de problem DIK:s medlemmar möter i arbetslivet. Det intresset ska vi värna och uppmuntra.

Men, allra gladast blir jag när jag har förmånen att få se DIK:s lokalfackliga och medlemmar på min datorskärm. Bland er tycks det finnas ett i de närmaste outsinligt förråd av kunskap, erfarenhet och engagemang. Kort sagt, allt det där som är helt nödvändigt för att förbundet ska kunna komma till de där andra samtalen väl rustade med goda argument som kan leda fram till konkreta och bra lösningar. Därför hoppas jag att du och dina kolleger vill prata med oss. Det är ett utmärkt sätt att bidra till förbundets arbete och/eller att förbereda inför förbundets kongress i höst.

Under våren och hösten finns det många möjligheter för dig som lokalfacklig eller medlem att prata med DIK, det vill säga utredare, ombudsmän, jurister och – så klart – förbundsordförande och andra förbundsstyrelseledamöter i olika konstellationer. Du kan boka in en digital arbetsplatsträff, delta i en eller flera tematräffar eller varför inte ta en #DIKfika med förbundsordföranden?

På arbetsplatsträffarna får du och dina kolleger möjlighet att bolla de utmaningar som just er arbetsplats stött på under pandemin. Hur har ni påverkats av restriktioner och rekommendationer? Hur har det fungerat att arbeta hemifrån utan att ses? Eller, hur har det varit att inte alls kunna arbeta hemifrån? Har arbetsmiljön fungerat som den borde? Boka arbetsplatsträff!

Tematräffarna tar avstamp i en rad teman och syftet är att fånga upp aktuella frågor inför kongressen i november. Jag och en av DIK:s utredare inleder träffen med en kort presentation av ämnet och sedan är det fritt fram för alla att diskutera och reflektera kring temat utifrån era erfarenheter. Min förhoppning är att kloka tankar ur dessa samtal kommer att leta sig in i både propositioner och motioner till kongressen. Delta i tematräff!

#DIKfika är en chans att fika med mig tillsammans med en handfull andra DIK-medlemmar från hela landet. I normala fall åker jag runt och träffar lokalfackliga och medlemmar, men när pandemin satte stopp för det föddes idén om att i stället ha en digital #DIKfika med alla som vill. Lättsamt, lärorikt och trevligt för alla inblandade. Boka in en #DIKfika!

I november är det – som sagt – dags för DIK:s kongress. Det är det mest handfasta sättet att vara med och bestämma vilken väg DIK ska ta de kommande tre åren. Det finns fortfarande möjlighet att nominera en klok kollega eller dig själv till kongressombud. Missa inte chansen att vara med och påverka. Nominera kongressombud!

Vi ses snart på en skärm nära dig!

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK