Anna Troberg: Nu undersöker vi arbetsmiljön i museisektorn

Anna Troberg porträtt

Museisektorn är i stort underfinansierad och har så varit under lång tid. Samtidigt ökar också de politiska påtryckningarna. Det skriver ordförande Anna Troberg med anledning av att DIK nu gör en undersökning av arbetsmiljön i museisektorn.

DIK har under en rad år gjort undersökningar kring hur det står till med arbetsmiljön i de svenska biblioteken. Det kommer vi att fortsätta att göra. Nu kommer vi dessutom att börja göra liknande undersökningar i museisektorn, eftersom våra medlemmar signalerar att det finns en rad problem att ta tag i där. 

Museisektorn är i stort underfinansierad och har så varit under lång tid. DIK:s medlemmar inom sektorn har fått sämre och sämre möjligheter att utföra sina jobb. De har hög kompetens, men med ständigt bristande resurser blir det allt svårare att ens klara av de dagliga basbehoven och än mindre den löpande samlingsvården. Samtidigt ökar också de politiska påtryckningarna.

Många inom sektorn hoppar från projektanställning till projektanställning och det är i längden en helt ohållbar situation. Andra rapporterar att de på grund av slimmade personalresurser helt ensamma tvingas stänga för dagen och gå igenom lokalerna för att se till att ingen besökare dröjt sig kvar. Det finns också exempel på skadegörelse och hot. 

Från DIK:s sida är vi också mycket oroliga kring den utveckling som vi till exempel sett i Norrköping. Där polisanmälde den lokala SD-styrelsen nyligen stadsmuseet. Museets ”brott” bestod i att de i utställningen ”Medlöperi och motstånd: Nazismen i Norrköping” visade en löpsedel om det väl belagda faktum att SD 2018 placerade en person som skrivit på nazistiska NMR:s sajt på sin kommunlista. I kölvattnet av polisanmälan kom både anonymt hot och besök av NMR. 

Det är därför viktigt att kartlägga hur det ser ut i sektorn runt om i landet, dels för att över tid kunna se förändringar, dels för att kunna ta fram konkreta förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de problem som finns. Om du jobbar inom museisektorn kommer DIK att skicka ut en enkät till dig. Det är mycket viktigt att du besvarar den. Ju fler som svarar, desto mer tyngd får DIK:s påverkansarbete i frågor som kan bidra till förbättring av arbetsmiljö och förutsättningar att göra ett bra jobb. Så, att lägga några få minuter på att besvara enkäten är en god investering för framtiden.

I min förra ledartext skrev jag om hur den politiska ledningen (SD, M, KD och SoL) i Sölvesborg gjort sig av med kultur- och bibliotekschefen för att hon var besvärlig nog att påpeka att även lokalpolitiker har en lag att rätta sig efter. I Hörby går man samma väg. Där har fler än 25 chefer slutat eller rent av tvingats bort av det lokala styret (SD, KD, M och SPI) sedan man tog över för ett år sedan. Dessutom har kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD) attackerat facket och anklagat det för att agera partipolitiskt när man ser om sina medlemmars arbetsmiljö. Detta är allvarligt. 

DIK har därför – tillsammans med Saco och alla andra Sacoförbund – uppmärksammat detta i en debattartikel i Aftonbladet. DIK – och Saco – är partipolitiskt obundna. Att vara partipolitiskt obunden är dock inte samma sak som att låta bli att ha åsikter om politik som skadar våra medlemmar och de sektorer de arbetar inom. Det betyder inte heller att vi tänker stå tyst och snällt och se på när politiska krafter försöker dra undan mattan för fackföreningsrörelsen och sakta men säkert montera ned demokratin. Då är det vår förbannade plikt att ställa oss upp och säga ifrån. Varje gång.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK