Anna Troberg: Så kommer AI påverka kultur- och kommunikationsbranschen

Anna Troberg och roboten Elsa

Redan Sokrates oroade sig för hur ny teknik skulle påverka oss människor. Då var det skriftkonsten, nu är det AI som känns nytt och skrämmande. DIK:s förbundsordförande Anna Troberg skriver om hur vi kan ta hjälp av historien för att göra oss redo inför ett nytt tekniksprång – och tipsar om en ny minipoddserie om AI och DIK:s yrkesgrupper.

Ny teknik skapar alltid oro. Sokrates trodde att skrivkonsten påverkade människors minnesförmåga negativt. Den schweiziske biologen Conrad Gessner var skeptisk inför tryckpressen eftersom den skulle leda till informationsöverbelastning. När de första tågen kom oroades man för risken för kvävning om man färdades i för hög hastighet. När radion kom oroade man sig för att den skulle distrahera barn från skolarbete och leda till mardrömmar. När internet kom rapporterades det att mejl skadade folks IQ mer än att röka på.   

Så här i efterhand framstår tidigare generationers teknikpanik i princip alltid i ett löjets skimmer. Men, alla dessa teknikskiften som nu ter sig harmlösa var i sin samtid något helt nytt, främmande och oöverblickbart. Det finns en lärdom i detta när vi själva står inför något nytt, främmande och överblickbart. Genom att blicka bakåt och lära av historien borde vi kunna ta oss an det nya i vår samtid lite mer sansat. Men, så tittar man sig om kring och ser ministrar tjata om ”från skärm till pärm” och en rasande domedagsdebatt om AI och tvingas tyvärr konstatera att vi som samhälle uppenbarligen inte alls tagit till oss historiens lärdom.  

Teknikfientlighet är sällan en lyckad facklig strategi

Ur ett fackligt perspektiv är denna ovilja att lära av historien farlig. Ny teknik påverkar både vad vi arbetar med och hur vi gör det. Därför är det oerhört viktigt att facket kliver på tåget, så att de vi organiserar blir en aktiv del av utvecklingen, snarare än passiva passagerare. Eller som Harvardforskaren German Bender skrev i våras: ”Teknikfientlighet är sällan en lyckad facklig strategi.”   

AI-utvecklingen är intressant ur många perspektiv. Den rör – till skillnad från tidigare stora teknikskiften – främst om yrkeslivet och arbetsmarknaden för akademiska yrken. Den har inte heller bara praktiska implikationer, utan även djupt filosofiska implikationer. AI håller redan på att effektivisera eller helt ta över vissa arbetsuppgifter från många yrkesgrupper, men i framtiden kanske vi kommer att ha en AGI-kollega, det vill säga en AI som utvecklats till ett självständigt, tänkande och kanske till och med kännande medvetande. I detta ligger både oanade utmaningar och oändliga möjligheter. 

Poddserie om AI och DIK:s yrkesområden

Men, vi är inte riktigt där än. I en miniserie poddar kommer jag att tillsammans med experter på olika områden att utforska hur AI påverkar vardagen på jobbet för DIK:s medlemmar. Först ut är en podd om AI och kommunikation. Sedan blir det en podd om AI i kultursektorn. Sist, men inte minst, blir det en mer generell podd om AI i arbetslivet där vi gräver djupare i vilken reglering som krävs, hur behovet av kompetensutveckling och omställning ser ut och om hur arbetsgivare och fack bör ta sig an detta. 

Läs mer om poddserien här.

Ny teknik medför alltid både utmaningar och möjligheter. Det mest ansvarsfulla ett fackförbund kan göra är att rusta medlemmarna för utmaningarna och entusiasmera dem inför möjligheterna. Poddserien är bara början. Häng på! 

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK