Anna Troberg: Sommarhälsning från ordförande

mg-8487 (5000x3333)

Sommaren närmar sig och ordförande Anna Troberg lyfter frågan om hur museerna ska klara sig genom krisen, kommunikatörernas betydelse för snabb och korrekt information, kommenterar LAS-utredningen och bjuder in till digital fika.

En dag kommer jag att skriva en ledartext som inte innehåller ordet ”coronakris”. Den dagen är dock inte i dag. Krisen färgar allt. Den vänder upp och ned på det mesta, men den tydliggör också genom att ställa saker och ting på sin spets.

Kultursektorn var redan före coronakrisen i många delar underfinansierad. Ju längre krisen pågår, desto tydligare blir det att även de punktinsatser som regeringen nu gör för kulturen är otillräckliga. De drygt 500 allmänna kulturmiljonerna och de 319 öronmärkta miljonerna till statligt finansierade kulturinstitutioner kommer inte att räcka långt. Till exempel var museisektorn redan hårt pressad och nu har situationen snabbt förvärrats avsevärt.

De extra anslag som regeringen delat ut till sektorn täcker inte de behov som finns runt om i landet. DIK kan konstatera att varsel och permitteringar tyvärr har blivit vardagsmat – även på de museer som faktiskt nås av regeringens riktade insatser. De som inte gör det – till exempel länsmuseer och andra regionala och kommunala museer – är än mer utsatta och i skriande behov av stöd. De har huvudmän. Det är dags för dem att axla sitt ansvar. Det handlar naturligtvis om att rädda jobb, men ytterst också om att slå vakt om vårt kulturarv och om den plattform för allsköns kultur som museerna utgör.

Sedan finns det förstås också de där sakerna som inte tycks låta sig rubbas ens av en pandemi. LAS-utredningen rullar till exempel på som om ingenting hade hänt. Utredningen förordar bland annat fler undantag i turordningsreglerna och en förlorad möjlighet att ogiltigförklara uppsägning under tvistetiden. Exakt var detta kommer att hamna efter remissrundor och debatt är naturligtvis omöjligt att säga, men en sak är säker. På den fackliga sidan mobiliseras det just nu ordentligt och DIK kommer att dra sitt strå till stacken hela vägen. Till exempel måste det läggas betydligt mer krut på kompetensutveckling och bättre omställningsmöjligheter. LAS-utredningen borde aldrig ha initierats och i en otrygg tid som denna borde den omedelbart slängas i papperskorgen.

Även den politiska populismen lever och frodas, trots omständigheterna. Minns ni den hetsiga debatten om de regionala och kommunala kommunikatörernas vara eller inte vara? Den har rasat i bland annat Göteborg och Uppsala – och nu även i Malmö. Att vårdslöst svara på frågan om hur många kommunikatörer som behövs i samhällets tjänst, utan att ha en aning om vad de gör och vilka behov som finns är alltid märkligt. Men, att göra det mitt i en kris som kanske tydligare än någonsin sätter ljuset på både vårt behov av och krav på löpande kommunikation är faktiskt bara dumt.

Slutligen, vill jag passa på att tipsa om #dikfika. En viktig och rolig del av mitt uppdrag som förbundsordförande är att resa runt och träffa lokalfackliga och medlemmar runt om i landet. Det går – av naturliga skäl – tyvärr inte nu. Men, det går ju som tur är att träffas digitalt och att utbyta erfarenheter och tankar på det sättet. Så, om du och/eller dina kolleger vill fika med mig, så är det bara att mejla ulrika.mansson@dik.se så ordnar hon med det praktiska.

Och med det hoppas jag att ni alla – trots allt – får en riktigt fin sommar!

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK