Anna Troberg: "Stödet till kulturen är helt otillräckligt"

Anna Troberg porträtt

Kulturen måste prioriteras upp i den praktiska krishantering som regeringen nu rullar ut annars kommer vi stå inför en lång rad nya problem när viruskurvan planat ut. Det skriver DIK:s ordförande Anna Troberg.

Coronakrisen rullar vidare och även om allt fortfarande känns nytt och märkligt, så ser det ut som om vi människor tar oss an denna kris på samma sätt och i samma ordning som vi sedan urminnes tider tagit oss an allsköns katastrofer. Vi ser till att sjuka får vård (plattar ut kurvan). Vi söker trygghet (går med i facket och a-kassan). Vi konsumerar och skapar kultur (lånar böcker, har Netflix-maraton, tar del av digitala museivisningar, sjunger körsång via Zoom och återskapar kända konstverk featuring katten och golvmoppen). Det är betryggande. Det är nämligen ett väl beprövat sätt att överleva, hitta fotfästet, bearbeta och – så småningom – gå vidare.

Men, vad går vi vidare till? Det beror till stor del på hur regeringen hanterar krisen. Man har i dialog med arbetsmarknadens parter hittills varit föredömligt snabba att hitta tillfälliga lösningar på en rad omedelbara problem, till exempel de förändringar man gjort vad det gäller a-kassan och korttidspermitteringar. Samtidigt saknas det fortfarande besked på en rad punkter som påverkar hur framtiden kommer att te sig.

Vad händer med LAS-utredningen? Januariöverenskommelsens idé om förändringar i LAS var dålig redan från början. Att låta processen rulla vidare som om ingenting hade hänt är häpnadsväckande. Världen är på väg in i en djup ekonomisk kris. Sverige behöver stärkas. Att i det läget luckra upp arbetsrätten – och dessutom rakt över huvudet på arbetsmarknadens parter – är direkt oansvarigt.

Vad händer med egenföretagare, särskilt de med enskilda firmor? Det finns många egenföretagare av den typen inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Många av dem har på kort tid sett i princip alla sina inkomstkällor sina. De kan inte vänta. Regeringens omställningsstöd till företagare måste fungera praktiskt även för egenföretagare som främst har lönekostnader. Dessutom måste de få möjlighet att få a-kassa på deltid eller möjlighet att utföra vissa uppgifter i företaget samtidigt som man uppbär full a-kassa.

Vad händer med kulturen? Regeringen har aviserat 500 krismiljoner till kulturen. Det är bra, men det är också en droppe i havet för en sektor där många aktörer på grund av rådande situation inte alls kan verka. Verksamheter som finansieras av staten, regioner och kommuner får inte ta del av dessa pengar. Istället hoppas kulturministern att en del av de 15 miljarder i extra regionalt och kommunalt stöd som regeringen beslutat om ska komma den regionala och lokala kulturen till gagn. Hoppas kan man alltid göra, men av erfarenhet vet vi att kulturen sällan hamnar speciellt högt i prioriteringsordningen, speciellt inte i kristider.

Låt mig därför påminna om den till synes nedärvda mänskliga krishanteringsordningen jag nämnde i inledningen. Vård, trygghet, kultur. Att sjukvården i den här krisen behöver allt stöd den kan få tycks alla vid sunda vätskor med rätta vara eniga om. Viljan att stärka möjligheten för alla att få känna sig trygga är inte lika självklar. Vissa saker är på plats medan andra, fortfarande är oklara. Stödet till kulturen är helt otillräckligt och det är ytterst allvarligt av flera skäl.

Kulturen kommer inte på en stabil tredjeplats i vår mänskliga krishanteringsordning av en slump. Kulturen hamnar där för att den fyller grundläggande mänskliga behov. När våra fysiska skador tagits om hand, när vi är mätta och har tak över huvudet, så behöver vi förstå det vi har varit med om och börja läka våra psykiska sår för att kunna gå vidare. Det gör vi genom att berätta om det som hänt för varandra, se det ur varandras olika perspektiv, genom att tolka och omtolka det – i ord, bild, form och musik. Kort sagt, vi konsumerar och skapar kultur. Därför behöver kulturen också prioriteras upp i den praktiska krishantering som regeringen nu rullar ut annars kommer vi stå inför en lång rad nya problem när viruskurvan planat ut.

Ta hand om er,

Anna Troberg, förbundsordförande