Anna Troberg: Tack alla Sveriges bibliotekarier för er insats

Årets bibliotek 2020 – Alla Sveriges bibliotekarier

Ordförande Anna Troberg riktar ett stort tack till Sveriges alla bibliotekarier som detta speciella år får dela på priset Årets bibliotek.

DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor – har sedan 1986 delat ut priset Årets bibliotek. Priset har bland annat delats ut till kommunala bibliotek, skolbibliotek, universitetsbibliotek, ja, till och med till en kommun för deras fina arbete med sin skolbiblioteksverksamhet. Gemensamt för alla vinnarna genom åren är att juryn under sina biblioteksbesök i dem sett något lite extra, en kreativitet och initiativrikedom utöver det vanliga. Det kan inte ha undgått någon att 2020 inte är ett år som alla andra. Det betyder att Årets bibliotek 2020 inte heller blir som andra år.

Normalt besöker juryn för Årets bibliotek slutkandidaterna för att på plats få en känsla av vad det är som gör vart och ett av biblioteken unikt. Det har i år varit omöjligt. Just som juryn skulle sättas samman tvingades hela Sverige ställa om – även tilltänkta jurymedlemmar. Samtidigt stoppades alla längre resor inom landet och omöjliggjorde de sedvanliga biblioteksbesöken. Här hade berättelsen om Årets bibliotek 2020 kunnat ta slut, men istället blev det snabbt uppenbart vad förbundet skulle göra med årets upplaga av priset.

DIK har under flera år arbetat för att belysa bibliotekens självklara roll i totalförsvaret. Vi har gjort vårt yttersta för att visa hur viktig tillgången till kultur och information är – speciellt i kristider. Några har lyssnat. Andra har skakat på huvudet. 2020 kom krisen – på riktigt. Pandemin har tvingat isär människor. Många har varit och är kanske fortfarande isolerade. Tillgången till kultur och information är inte bara förströelse, för många är den en helt nödvändig livlina. Aldrig tidigare har bibliotekens – och framför allt bibliotekariernas – betydelse i kristider varit så uppenbar.

Under coronapandemin har hela bibliotekssektorn på ett imponerande sätt förkroppsligat tanken om kulturen som en självklar samhällsbärare. Landets bibliotekarier har tagit fasta på att människor mår bättre av att ha tillgång till kultur och information – särskilt i kristider. Med sällan skådad kreativitet har man – ofta med ytterst knappa medel och egen oro för smitta – i möjligaste mån hållit biblioteken öppna, växlat upp sin digitala aktivitet och levererat böcker till de som på grund av smittorisken inte kunnat hämta dem själva. Sveriges bibliotekarier har tillsammans visat att ett bibliotek är så mycket mer än bara ett fysiskt rum. Ett bibliotek är en specifik kompetens parad med en enorm vilja att sprida kultur och information. Årets bibliotek 2020 tilldelas därför Sveriges alla bibliotekarier.

DIK har valt att donera vinstsumman om 25 000 kronor till Teskedsorden. Det är en stiftelse, som precis som DIK, tror på demokrati och mångfald och att en viktig väg dit går via kreativitet och kultur. I detta ser vi en tydlig parallell till biblioteksväsendet. Teskedsorden stöttar projekt över hela landet, samarbetar med allt från förskola till gymnasium och utbildar lärare, ideella organisationer och företag. Stiftelsen har 90-konto, vilket säkerställer att pengarna hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Sist, men inte minst, ett stort tack och grattis till varenda bibliotekarie där ute. Glöm inte att klicka er in här, smycka era profilbilder och berätta för hela världen att ni är extremt värdiga vinnare av Årets bibliotek 2020!

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK