Gå till innehåll

Anna Troberg: ”Tidningen kommer att ställa dig och dina kolleger i centrum”

Anna Troberg porträtt

Förbundsordförande skriver om varför DIK nu startar en digital tidning som belyser medlemmarnas arbete – och vad man hoppas uppnå genom att göra det.

DIK:s medlemmar arbetar inom områden som är långt viktigare för enskilda människor, samhället i stort och för demokratin än vad resurstilldelning, politiskt intresse och utrymme i den offentliga debatten ger vid handen. Det är hög tid att ändra på det. Därför har förbundsstyrelsen beslutat att DIK ska starta en digital tidning.

Tidningen kommer att ställa dig och dina kolleger i centrum. Den kommer att bevaka områden ni verkar inom, belysa intressanta professionsfrågor och – så klart – följa det fackliga arbetet. Hur ser arbetsvardagen ut? Vilka utmaningar finns? Hur möter man dem bäst? Vad är på gång? Genom att läsa tidningen kommer både medlemmar och andra som intresserar sig för kultur, kommunikation och kreativ sektor att få en gedigen omvärldsbevakning.

Dessutom kommer politiker, arbetsgivare och självklart även DIK att sättas under en granskande lupp. Det är viktigt att kunna följa de politiska processer som leder fram till beslut som påverkar DIK:s medlemmar – och att kunna rikta strålkastarljuset mot arbetsgivare som inte håller måttet. Att även förbundet ska granskas är en självklarhet. Alla organisationer mår bra av transparens, så även vår egen.

Tidningen kommer att vara en självständig journalistisk produkt. Det är A och O för den journalistiska trovärdigheten. DIK:s styrelse kommer att fastställa en övergripande redaktionspolicy, det vill säga sätta de grundläggande ramarna för tidningens inriktning, men därefter kommer det journalistiska arbetet att självständigt ledas av en chefredaktör som tillika kommer att vara ansvarig utgivare. Rekryteringen av denna person har just påbörjats.

Styrelsen vill med beslutet att starta en digital tidning också tillhandahålla en aktiv plattform för debatt och opinionsbildning. Många av de yrkesgrupper som DIK organiserar ges generellt ett mycket litet utrymme i det offentliga samtalet. Det kan man muttra över och det har säkert både ni och jag gjort då och då. Men, det är långt mer effektivt att råda aktivt bot på problemet, så det gör vi nu. Tidningen kommer att husera initierade samtal som tidigare inte riktigt haft någonstans att ta vägen och ge DIK:s medlemmar en starkare och tydligare röst med bättre möjlighet att få genomslag i den offentliga debatten.

Det är något av ett demokratiskt ansvarstagande att se till att det finns kvalificerad och självständig bevakning av de områden man verkar inom. Därför är jag glad över att det just nu pågår ett febrilt arbete att förverkliga tidningen. Målet är att trycka på publiceringsknappen i slutet av mars nästa år. Att detta sker just 2022 är extra roligt, eftersom DIK då fyller femtio år. Det är svårt att tänka sig en bättre present till en vital femtioåring till fackförbund än ordentlig insats för att sätta dem förbundet organiserar och de frågor som är viktiga för just er på kartan.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK