Anna Troberg: Tillsammans stärker vi motståndskraften i kris och krig

anna-troberg-forbundsordforande fackforbundet-dik

Det är alltför lätt att underminera det öppna samhället och därmed också Sveriges förmåga att stå emot i kris och krig, skriver förbundsordförande Anna Troberg från konferensen Folk och Försvar och lyfter hur viktiga DIK:s medlemmar är.

Den här ledartexten skriver jag i Sälen där Folk och Försvars årliga rikskonferens går av stapeln. Årets samtal kretsar kring kriget i Ukraina och Sveriges försvarsförmåga – både vad det gäller militärt och civilt försvar. Det finns en ny och påtaglig angelägenhet i samtalen. Det berör oss alla.

Vad det gäller det civila försvaret finns två ord hela tiden i centrum – försvarsvilja och motståndskraft. Fackföreningsrörelsen i allmänhet och DIK:s medlemmar i synnerhet är centrala för båda.

Våra fri- och rättigheter är värda att försvara

Försvarsvilja växer ur insikten om att vi har något som faktiskt är värt att försvara. Därför är det också viktigt att inte ta de fri- och rättigheter vi fått genom åren för givna. Demokrati, yttrandefrihet, fri kultur, rätten att få vara den man är, allt sådant som tillsammans utgör vårt öppna och fria samhälle måste hela tiden medvetandegöras som de fantastiska företeelser de faktiskt är. Vi måste minnas hur vi kämpade oss till dem. Vi måste kontinuerligt belysa dem ur olika perspektiv och informera om dem. Allt färre människor i världen har våra fri- och rättigheter. Men, vi har dem och det är värt att försvara.

Men, det räcker ju inte med viljan att försvara, man måste också ha kraften att göra det. Civil motståndskraft kan se ut på olika sätt. Det kan handla om att ha kompetensen att granska källor och att undvika att gå på lögner och att sprida falsk information vidare. Det kan också handla om att ha starka sociala nätverk och om att se till att alla känner sig välkomna i dem. De tillitsfulla band vi knyter i fotbollslag, bokcirklar och så klart även i fackföreningar är band som också bidrar till vår motståndskraft i kris och krig.

DIK:s medlemmar bidrar till försvarsvilja och motståndskraft

Det är lätt att se hur de yrkesgrupper DIK organiserar genom sitt löpande arbete på olika sätt bidrar till både civil försvarsvilja och motståndskraft. Den insikten lägger också ytterligare ett lager på några av de frågor som bubblade upp till ytan i slutet av 2022:

Frågan om Drag Queen Story Hours vara eller inte vara på svenska bibliotek är naturligtvis en fråga om principen om en armlängds avstånd och tilliten till bibliotekariernas expertkompetens. Men, det handlar också om rätten att få vara den man är, utan att godtyckligt stängas ute från uppdrag och platser eller att utsättas för hat och hot. Det är därför också en fråga om att försvara grundläggande mänskliga rättigheter.

Frågan om att offentliganställda tjänstemän utsätts för otillbörlig politisk påverkan och hat och hot från allmänheten är en viktig arbetsmiljöfråga. Men, det handlar också om att upprätthålla den demokratiska tågordningen för hur beslut ska fattas, så att ingen kan tvinga sig till ett orättfärdigt försprång. Det är därför också en fråga om att upprätthålla det demokratiska systemet.

Var och en av oss kan göra skillnad

Det är lätt att säga att man står bakom de mänskliga rättigheterna, demokratin och det öppna samhället. Lika lätt är det att aningslöst montera ned dem och därmed på sikt också underminera Sveriges förmåga att stå emot i kris och krig. Allt hänger ihop.

Att allt hänger ihop kan naturligtvis kännas tungt, men vänd på det. Om allt hänger ihop, så kan även ens egna små handlingar i rätt riktning putta utvecklingen åt rätt håll. Var och en av oss kan göra skillnad och tillsammans blir vi oslagbara oavsett vad eller vem som försöker rubba våra cirklar. Det är med den inställningen vi tar oss an 2023.

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK