Anna Troberg: "Vi alla går in i det här året med oändligt mycket mer kunskap"

Anna Troberg

DIK:s förbundsordförande Anna Troberg berättar hur DIK startar det nya året, och hur vi ser till att det flexibla arbetslivet förblir en positiv möjlighet och inte en arbetsmiljöfälla. 

Det nya året är här och det innebär att arbetet är i full gång igen. Arbetet med att utforma DIK:s nya digitala tidning fortsätter som planerat. Före jul utlyste vi tjänsten som chefredaktör och glädjande nog har vi från och med den 19 januari en chefredaktör på plats, nämligen Susanne Claesson. Dessutom pågår just nu rekrytering av en reporter. Jag vill också passa på att tacka alla er som skickat in namnförslag till tidningen. Strax före jul hade det kommit in över 250 förslag! 

Tidningen kommer att fylla många luckor i medias rapportering kring de sektorer som de DIK organiserar verkar inom. I pandemins kölvatten och under ett valår känns det alldeles extra viktigt att fler yrkesgrupper får komma till tals i den offentliga debatten. Kultursektorn har några grupper med ganska starka röster i debatten, men det finns många fler som behöver få höras. Inom kommunikationssektorn har speciellt debatten om kommunala kommunikatörers vara eller inte vara blivit mer än lovligt ytlig och missvisande. Tänk om kommunikatörerna själva för en gångs skull fick berätta och fördjupa bilden. Snart kommer möjligheten att finnas.  

Förbundet fortsätter också arbetet med de prioriterade områdena, bland annat genom att tillsätta den nyinrättade tjänsten som förbundssekreterare och påverkansansvarig. Den 1 mars välkomnar vi Tamim Alameddine som kommer att ta sig an rollen. 

I rollen som förbundssekreterare och påverkansansvarig ingår att hantera förbundets interna demokratiarbete, att ha en dialog med förtroendevalda i hela landet och att sköta presskontakter och kontakt med beslutsfattare. Den nya rollen kommer därför att innebära ett stort lyft både för organisering och stöd till det lokalfackliga arbetet och för påverkansarbetet under valåret och framåt.  

Den här veckan samlas dessutom DIK:s nyvalda styrelse digitalt för sitt första möte. På agendan står bland annat att gå igenom de beslut kongressen fattade och att tydliggöra DIK:s ståndpunkter angående vaccinationskrav i arbetslivet. Det senare är en fråga som våra lokalfackliga allt oftare möter. Om ni inte redan har koll på vilka som utgör den nya styrelsen, så går det bra att bekanta sig lite mer med oss alla här

Tyvärr har även pandemin anammat idén om en nystart. Men, kom ihåg att vi alla går in i det här året med oändligt mycket mer kunskap och erfarenhet än vad vi hade när pandemin startade. Även om de allmänna riktlinjerna fortfarande är röriga och det finns alldeles för många arbetsgivare som ännu inte förstått att de faktiskt har ett arbetsmiljöansvar även i kristider, så har krisen triggat i gång arbetsmiljöarbetet på ett sällan skådat sätt.  

Arbetsmiljön är och ska alltid vara central för fackföreningsrörelsen, men de större, långsiktiga och ibland visionära diskussionerna om framtidens arbetsmiljö som nu pågår på alla nivåer och i princip alla tvärfackliga sammanhang DIK befinner sig i bådar gott för framtiden. Tekniken som möjliggör ett mer flexibelt arbetsliv har funnits länge, men pandemin har krossat normen kring var och när man ska jobba. Nu är det DIK och andra fackförbunds uppgift att se till att det förblir en positiv möjlighet och inte en arbetsmiljöfälla.   

2022 är här. Låt oss ta vara på det nya året och göra riktigt bra saker tillsammans.