Anna Troberg: Vill du hjälpa dina kolleger att sova lite bättre?

anna-troberg-forbundsordforande fackforbundet-dik

Överlappande samhälls- och klimatkriser gör att vardagen känns osäker för många. DIK:s förbundsordförande Anna Troberg reflekterar över förbundets roll för att stärka tryggheten för medlemmarna i oroliga tider.

Vi lever i en osäker värld. Pandemi, krig, skenande inflation, elpriser och klimatkris. Ingen av oss kan betrakta det som sker omkring oss utan att känna oron sippra in i tillvaron. Det där jobbet som känts stabilt och tryggt kanske inte är det längre. Vad händer om man blir av med jobbet när elräkningarna går på steroider? Framtiden har blivit mer än lovligt otrygg för oss alla. Det gör ett fackligt medlemskap viktigare än någonsin.

Det bästa sättet att mota otryggheten i grind är att tillsammans skapa en bra beredskap för vad helst framtiden har att erbjuda. Det är på den idén fackföreningsrörelsen bildades och det är på den grunden vi fortfarande vilar. Facket är en central del av det sociala trygghetssystemet, utan det blir man mer sårbar.

Som medlem i DIK och a-kassan har du ekonomisk grundtrygghet om du skulle bli av med jobbet. Förbundet erbjuder dessutom en inkomstförsäkring som garanterar ett så litet inkomsttapp som möjligt när du är mellan jobb. Självklart får du också förhandlingshjälp vid uppsägning och karriärrådgivning för att ge dig bästa möjliga omstart.

DIK finns naturligtvis där även för dig som är kvar på jobbet. En instabil omvärld och en skral ekonomi leder ofta till fler osäkra anställningar, sämre villkor och förvärrad arbetsmiljö. Ett starkt fack bygger tryggare, bättre och sundare arbetsplatser och inte bara jobb som betalar räkningarna, utan jobb man vill gå till och där man har möjligheter att utvecklas.

Förbundet bedriver dessutom ett aktivt opinions- och påverkansarbete i frågor som är viktiga för förbundets medlemmar och de sektorer ni arbetar inom. Det är din röst vid de politiska makthavarnas bord. Att vara medlem i DIK är att preppa för framtiden och göra tillvaron positivt förutsägbar och trygg för både dig och din familj. Vill du hjälpa dina kolleger att sova lite bättre? Uppmuntra dem att gå med i DIK!

Anna Troberg, förbundsordförande i DIK