Årets skyddsombud vill att alla ska känna sig trygga på jobbet

Linnea-Nilsson skyddsombud

Linnéa Nilsson är inte bara en arkivarie som ser till att rätt information bevaras för framtiden. Hon är också en stjärna på att bevara och förbättra arbetsmiljön. Som skyddsombud för DIK i Göteborg har hon blivit utnämnd Årets Skyddsombud 2023. Vi satte oss ner med Linnéa för att gräva djupare i vad som gör henne till det superombud hon är – även om hon själv inte vill förfalla till storhetsvansinne.

Grattis till utmärkelsen, hur fick du veta att du är årets skyddsombud?

– Tack! Jag blev uppringd förra veckan om att jag var en av de som blivit utsedd till årets skyddsombud. Det kommer vara en ceremoni på Stadshuset i Göteborg den 25 oktober, på Skyddsombudens dag. Det var ju jättekul, det får mig verkligen att känna mig stärkt som skyddsombud.

Vet du vem som har nominerat dig och varför?

– Nej jag vet inte det. Och det är lite svårt att gissa utan att förfalla till storhetsvansinne, ha ha! Men det är väl en kombination. Jag är drivande här på min arbetsplats när det gäller arbetsmiljöfrågor och ser till att samla in åsikter från medarbetarna och framföra det till arbetsgivaren. Och så sitter jag med i här i staden övergripande som kommunombud och försöker ha arbetsmiljön med i tanken hela tiden. Där företräder jag alla DIK-medlemmar som jobbar för kommunen.

Berätta om ditt jobb som arkivarie på Regionarkivet!

– Regionarkivet är en arkivmyndighet för både Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Det är ganska unikt att vi har både kommunen och regionen som huvudmän. Vi tar hand om allt som ska bevaras inför framtiden, alltifrån patientjournaler och skolbetyg till sociala handlingar och föreningsarkiv.

Vi har ett väldigt stort arkiv med 52 anställda, de allra flesta arkivarier. Vi brukar säga att vårt uppdrag är att leda rätt information in i framtiden. Vi jobbar med alltifrån forskarservice till att utreda bevarande och gallring. Och så håller vi utbildningar. Huvudsyftet är att tillgängliggöra allmänna handlingar så att de som behöver kan få sitt betyg när de har slarvat bort det och vill söka en utbildning, eller behöver sin patientjournal för att hitta sina vaccinationsuppgifter när de ska plugga utomlands.

Vi ger också råd och stöd till myndigheterna i staden och regionen om arkivhantering, gör tillsyn och fattar beslut om bevarande och gallring. Det är ett roligt och väldigt varierande jobb med mycket sociala kontakter.

Vilka är de största arbetsmiljöutmaningarna med att jobba på arkiv?

– Det finns utmaningar med den fysiska arbetsmiljön som tunga lyft eller klämrisk. Men de största utmaningarna, som jag ser det, finns inom den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Inte minst den digitala stressen som är en följd av vårt alltmer digitala arbetssätt är viktig att räkna in i arbetsmiljön. Mycket handlar om att göra rätt prioriteringar och utföra arbetsuppgifterna på en lagom nivå.

När tycker du att ni har lyckats med arbetsmiljöarbetet?

– Jag tror det handlar om att känna sig trygg med kollegor och cheferna. Det är ju det där klassiska med att vi är varandras arbetsmiljö. Det är viktigt att ha kul och kunna skratta ihop men också om att man ska kunna prata med varandra om man har det jobbigt. Och att man vet vart man ska vända sig och få hjälp om det är något som inte fungerar med ergonomi eller liknande.

Vad gör du rent konkret för att hjälpa till med arbetsmiljön?

– Jag sitter med i skyddskommittén och där kan jag vara med och göra riskanalyser och lyfta om det till exempel inte funkar med schemat. Arbetsmiljön är ju överallt hela tiden, så bara att göra andra medvetna om att den finns tycker jag är viktigt. Det är på tapeten nu att titta på friskfaktorer och inte bara riskfaktorer. Det tycker jag är bra, att lyfta det som gör att det funkar bra. Typiska friskfaktorer kan vara att man känner sig trygg och vågar prata om det som inte fungerar.

Vad var det som fick dig att engagera dig som skyddsombud?

– Jag kände att jag ville vara med och se till att det gick rätt till. Att vara mina kollegors röst till arbetsgivaren. Det handlade inte om att det var stora problem utan jag tänkte att jag ville vara med och fånga upp saker innan de händer. Jag tycker det är viktigt att jobba förebyggande med arbetsmiljön och inte bara efteråt när det har hänt. Hellre då se till att det inte händer något.

Vi spenderar väldigt många timmar på jobbet och då är det viktigt att man har det bra när man är där. Så att man trivs och vill gå till jobbet.

Arbetsgivaren är högst ansvarig för arbetsmiljön men vi är nästan som en intern revisor som ser till att arbetsmiljöarbetet går till på rätt sätt för vi har ju verktyg och rättigheter som skyddsombud och kan se till att det blir åtgärder.

Är det svårt att hålla reda på alla lagar och regler som skyddsombud?

– Jag brukar tänka att om det är någonting som jag undrar så tar jag reda på det, för det går inte att hålla allt i huvudet hela tiden. Men det händer att man får uppdatera sig ganska ofta och gå på utbildningar. Det är väldigt allmänbildande och man får koll på vad man har för rättigheter och skyldigheter.  

Vad skulle du säga till någon som funderar på att bli skyddsombud?

– Jag skulle säga “gör det”! Det är väldigt roligt även om det kan vara tufft ibland, men då finns det alltid hjälp att få. Vi är knutna till DIK som kan ge oss råd och stöd. Som skyddsombud är man ombud för alla medarbetare, oavsett var de är medlemmar någonstans.

Det känns väldigt fint att ha det förtroendet och representera medarbetarna till arbetsgivaren. Man får lära sig väldigt mycket om hur saker funkar. Man får gå utbildningar och får ett nätverk och det är väldigt givande som sagt. Och ju fler vi är, desto lättare och roligare blir det.