Gå till innehåll

Coronakrisen: Arbetslösheten ökar mest bland unga

arbetsloshet-unga fackforbundet-dik

Coronakrisen har inneburit stora varsel och uppsägningar. I en särskilt framtagen rapport redovisar DIK hur krisen har påverkat medlemmarnas arbetslöshet under våren.

I rapporten beskrivs arbetslöshetsutvecklingen under perioden januari till juni 2020. Coronakrisens effekt är tydlig – från och med mars har arbetslösheten ökat. I juni var nära 3 procent av medlemmarna arbetslösa.

Arbetslösheten ökar mest bland unga

Arbetslösheten ökar allra mest i de yngre åldersgrupperna. I åldersgruppen 25–29 år har arbetslösheten ökat kraftigt med 2,09 procentenheter sedan i mars. I juni var 4,76 procent i gruppen 25–29 år arbetssökande. Även i åldersgruppen 30–34 år ser vi en tydlig ökning. Från att haft en låg arbetslöshet under genomsnittet för DIK, har arbetslösheten ökat med en procentenhet, till att i juni ligga strax över genomsnittet på 3,15 procent.

Det är vanligt med ökande ungdomsarbetslöshet när ekonomin går sämre. Arbetsförmedlingen beräknar att arbetslösheten i åldersgruppen 18–24 år kommer ligga på 13 procent 2020 och strax över 15 procent 2021. En orsak till detta är att unga ofta har sämre förankring på arbetsmarknaden. Inom många av våra yrkesgrupper är det vanligt med vikariat eller att arbeta i säsongs- eller projektanställningar i början av karriären. I ekonomisk kris är det dessa jobbtillfällen som först faller bort.

Större konkurrens inom vissa utbildningsgrupper

Arbetslösheten varierar mellan olika utbildningsgrupper och utvecklingen har sett olika ut under våren. Arbetslösheten ökar mest inom utbildningsgrupperna humaniora (+0,34 procentenheter), kommunikation och media (+0,48 procentenheter) och språk (+0,95 procentenheter), (januari jämfört med juni 2020). Samtidigt har andelen arbetssökande minskat något inom grupperna arkeologi (-0,79 procentenheter), kulturvetenskap (-0,25 procentenheter). Resterande grupper ligger kvar på samma nivå. Lägst är arbetslösheten inom bibliotek och information, arkiv och dokumentation samt byggnadsantikvarier och kulturvård.

Nyexaminerade i svår situation

Utvecklingen påverkar nyexaminerades möjlighet att få ett första jobb. Det är svårt att konkurrera inom yrken där nu många varslas och sägs upp. Jobbtillfällen som annars hade funnits inom exempelvis museisektorn försvann när många museer och utställningsverksamheter var tvungna att stänga. I kommunikationsbranschen där många är permitterade, finns inte heller samma utrymme att ta in praktikanter eller mer juniora tjänster som innan pandemin. Samtidigt saknas trygghetssystem för att underlätta omställning från studier till arbete, vilket DIK:s studentgrupp uppmärksammade innan sommaren.

Här kan du läsa arbetslöshetsrapporten för januari till juni 2020 i sin helhet.