Den negativa utvecklingen på biblioteken är ett samhällsansvar

image006

Inför bokmässan 2019, släpper DIK sin tredje undersökning om social oro, hot och våld på biblioteken i landet. I rapporten framkommer uppgifter om ökad social oro, fler som upplever våld eller aggressivt beteende och att fler, som resultat av det här, funderar på att byta jobb.

Rapporten Samhället drar sig tillbaka – en rapport om arbetsmiljön på våra bibliotek, är baserad på en undersökning DIK genomfört och sammanställt under 2019. Den görs i syfte att lyfta arbetssituationen på våra bibliotek de senaste två åren och baseras på upplevelserna hos de som svarat.

I rapporten tydliggörs att den sociala oron, och fler som upplever våldsamma situationer, har ökat på biblioteken. Så många som var femte svarande säger att deras hälsa har påverkats negativt av arbetsmiljön – samma andel svarande funderar också på att byta, eller har redan bytt jobb de senaste två åren. Var femte kvinnlig folkbibliotekarie som svarade, rapporterade att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp på arbetsplatsen. Rapporten visar också att 60 procent allt för ofta jobbar ensamma i biblioteken, vilket är en ökning med 12 procentenheter.

Varför blir det såhär?
I rapporten blir det tydligt att när andra samhällsinstanser dras ned eller försvinner, får biblioteken hantera allt mer utanför deras uppdrag. Allt för ofta behöver bibliotekarier inte bara utföra sina egna jobb, utan även agera bank, myndighet eller till och med psykiatri. När ungdomsverksamhet inte prioriteras, förvandlas biblioteken i vissa fall till ungdomsgård, vilket ökar oron på platsen och försvårar personalens arbetsmiljö.

 ”Det finns ingen quick-fix för att lösa de problem som framträder i rapporten, men det finns lösningar – om arbetsgivare och politiska makthavare omsätter fina ord i faktisk handling och reella resurser.” — Anna Troberg, ordförande DIK

DIK kräver nolltolerans mot hot och våld på biblioteken. Arbetsgivarna har ansvar för att se till att arbetsmiljön är god och måste därför bedriva ett systematiskt arbete med att motarbeta den negativa trenden, medan politikerna måste se till att biblioteken och de andra samhällsinstanserna har tillräckliga resurser för att utföra sina uppdrag. Varje bibliotek måste ha en handlingsplan för, och ge utbildning i, hur bibliotekspersonalen ska bemöta svåra och hotfulla situationer. Det behövs rutiner, tydligt förankrade hos personalen. Dessutom ska ingen behöva jobba ensam.

Läs hela rapporten här!

Har du frågor om rapporten? Kontakta utredare Johanna Alm Dahlin.
Har du pressfrågor? Kontakta Robert Stjernberg