Det här gäller för din sommarsemester

sommar-semester-medlem fackforbundet-dik

Måste du verkligen hålla koll på mejlen från solstolen? Vad händer om du skulle bli sjuk mitt i sommarstugevistelsen? Och vad gör du egentligen om chefen ringer mitt under semestern och vill att du ska arbeta? Här reder DIK ut några vanliga funderingar inför din sommarsemester.

Hur många dagar har jag rätt att vara ledig under sommaren?

Hur många semesterdagar du har rätt till beror på:

Semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per år. Arbetsgivaren har generellt en skyldighet (med hänsyn tagen till verksamheten) att förlägga fyra av de veckorna som en sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti. I vissa anställningar eller kollektivavtal kan det dock finnas andra överenskommelser. Och du kanske inte alltid kan få din semester precis de datum som du önskar – verksamheten ska fortfarande kunna fungera.

Ovanstående gäller för betald semester – din arbetsgivare kan aldrig tvinga dig att ta ut obetald semester, varken under sommaren eller andra perioder på året.

Semesterlagen gäller för alla anställda oavsett yrke eller befattning, det vill säga oavsett om du är anställd eller chef.

Måste jag hålla koll på mejlen och mobilen under semestern?

Semestern är till för återhämtning – så nej, du har ingen skyldighet att vara tillgänglig för din arbetsgivare eller att hålla koll på vad som händer på jobbet. Om din arbetsgivare ändå vill att du ska vara tillgänglig när du har semester, prata i första hand med din närmaste chef. Påpeka att du har rätt till återhämtning och föreslå att ni diskuterar olika lösningar tillsammans. Du som är medlem kan alltid prata med din lokala fackliga representant eller kontakta DIK för att få råd och stöd.

För vissa kan det vara en större stress att inte kolla mejlen då och då – och det finns inget som förbjuder dig att göra det. Men om stressen beror på att din arbetsbelastning är för stor, så bör du ta upp det med din chef eller arbetsplatsens skyddsombud.

Vad händer om jag blir sjuk på semestern?

Enligt semesterlagen har du rätt att avbryta din semester om du blir sjuk. Sjukanmäl dig så snart som möjligt och berätta att du vill avbryta din semester. Då kan du spara dina semesterdagar och ansöka om ledigt vid ett senare tillfälle. Samma sak gäller om ditt barn blir sjukt under semestern – då kan du på byta semesterdagarna mot tillfällig föräldrapenning (vab) genom att kontakta din arbetsgivare och Försäkringskassan.

Kan min chef kräva att jag avbryter semestern för att jobba? Ska jag i sådana fall få extra betalt?

Det korta svaret är ja. Om din arbetsgivare beordrar dig att avbryta din semester så har du generellt ingen laglig grund att neka. Men därför bör du också vara noga med att försäkra dig om att det är just en beordran det handlar om och inte bara en förfrågan. Arbetsgivaren måste nämligen ha synnerliga skäl för att avbryta din redan beviljade semester och beordra dig att arbeta. Till exempel att alla kollegor som skulle jobbat plötsligt och oförutsägbart har blivit sjuka och att verksamheten inte kan hålla öppet annars.

Om du avbryter din semester ska du såklart få tillbaka de semesterdagar som du inte kunde ta ut, så att du kan ansöka om semester vid ett senare tillfälle. Om du skulle behöva avboka en resa som du inte kan få tillbaka pengarna för, då har det uppstått en ekonomisk skada som du har du rätt att få ersättning för från din arbetsgivare. Annars finns det ingen särskild kompensation (utöver din ordinarie lön) om din semester avbryts av din arbetsgivare – men det finns inte heller något som hindrar att du och din arbetsgivare kommer överens om till exempel lönetillägg eller andra ersättningar. Du som medlem kan få tips och hjälp av DIK om du vill förhandla!

Räknas semestern in i min uppsägningstid?

Du kanske har fått ett nytt jobb som börjar efter din sommarsemester? Din uppsägningstid ska alltid räknas från den dag som du säger upp dig. Redan beviljad semester ingår alltså i din uppsägningstid, likaså om du säger upp dig under pågående semester. Här finns mer information om att säga upp dig eller att blir uppsagd.