DIK fortsätter att växa

Anna-ser-åt-sidan
Foto: Anna-Lena Ahlström

DIK lockar stadigt allt fler medlemmar. Under 2023 växte förbundet med totalt 2,7 procent. Den största ökningen syns i gruppen studenter som växte med hela 42 procent.

DIK har gjort en satsning på att öka närvaron på lärosäten i hela landet, vilket har gett ett tydligt resultat. Samtidigt har inflation och vikande konjunktur har präglat 2023 och debatten om kulturens och den professionella kommunikationens förutsättningar har varit livlig.

– De som DIK organiserar har samhällsviktiga uppdrag och det blir extra tydligt i tider av kris och stora samhällsförändringar. Förbundet har lyckats väl med att lyfta och nå ut med medlemmarnas perspektiv i samhällsdebatten. Det är något som både gamla och nya medlemmar förväntar sig av professionsförbundet DIK, säger Anna Troberg, förbundsordförande, DIK

En viktig del i att DIK blivit ett större och starkare förbund är att antalet lokala föreningar har ökat. Det innebär att DIK får ännu bättre förutsättningar att driva ett aktivt fackligt arbete på arbetsplatserna.

– Fler föreningar och fler förtroendevalda bidrar väldigt mycket till vår styrka. Det gör att vi kan vara mer närvarande i vardagen på jobbet, säger Johanna Lindell, förbundsdirektör, DIK.