DIK kommenterar vårändringsbudgeten

sedlaromynt

Tidigare i dag presenterade regeringen vårändringsbudgeten. Bland annat satsas det på fler böcker i förskolan, möjlighet till mer långsiktighet för teckenspråkstolkutbildningar och fokus på arbete mot sexuella trakasserier. Här är DIK:s kommentar.

Några glada tillskott finns att hitta i regeringens vårändringsbudget; satsningen på fler böcker i förskolan, möjlighet till mer långsiktighet för teckenspråkstolkutbildningar och fokus på arbete mot sexuella trakasserier är välkommet.

Att tidigt möta litteratur stärker barns språkkunskaper och litteraturen har en fantastisk förmåga att öppna dörrar till nya världar. Men 50 nya böcker per förskola ska inte blandas samman med ett bibliotek, vilket regeringen gjort när satsningen presenterats. Ett bibliotek kräver utbildad personal, det vill säga bibliotekarier. Därför är det viktigt att satsningen på fler böcker inte tränger undan besöken på bibliotek som många förskolor gör, där kan mötet med en barnbibliotekarie göra att än fler nycklar till nya världar hittas.

Regeringen ber riksdagen i vårändringsbudgeten att det utrymme regeringen har för att tilldela extra medel till tolkutbildning förlängs. I nuläget kan regeringen skjuta till extra medel för teckenspråkstolkutbildning fram till 2021. Men då de flesta teckenspråkstolkutbildningar är på tre eller fyra år efterfrågas en möjlighet att det extra utrymmet ges fram till 2023 så att utbildningarna kan ge två utbildningsomgångar. DIK ser positivt på möjligheten då det ger förutsättningar för ökad trygghet med långsiktiga förutsättningar både för studenter och utbildningsanordnare. Däremot finns en större problematik då vi i dagsläget å ena sidan har tolkanvändare som inte får tillgång till tolkar på grund av ett haltande ramverk. Samtidigt kan alla som utbildar sig till tolkar inte kan räkna med jobb på grund av att arbetsgivarna inte har råd att anställa då de ekonomiska anslagen är för låga. Den tolktjänstutredning som lämnades till regeringen för ett drygt år sedan behöver lyftas upp ur byrålådan så att tolkanvändare får god tillgång till tolk och så att tolkarna får rimliga förutsättningar för sitt arbete.

Slutligen, är det mycket positivt att höstens #metoo-upprop fått tydliga avtryck i vårbudgeten. Uppropen har med all önskvärd tydlighet visat att arbetet mot sexuella trakasserier och sexuellt våld både på arbetsplatser och i övriga samhället har varit undermåligt. Mer pengar till informations- och utbildningsinsatser kring sexuella trakasserier inom bland annat skolan, socialtjänsten och arbetsmarknaden är en god investering för både samtiden och framtiden.