DIK Student kräver ökad trygghet för studenter och nyexaminerade

DIK Student
Niva Ekgren och Joel Albinsson från DIK:s studentgrupp 2023 träffar Mimmi Rönnquist, ordförande i Saco studentråd.

Coronakrisen slår hårt mot studenter och nyexaminerade akademiker när sommarjobben uteblir och arbetstillfällen försvinner. Tusentals studenter riskerar att till sommaren stå utan försörjning.

I en debattartikel i Arbetsvärlden (25/5), skriven av DIK Student och undertecknad av Saco studentråd och ett flertal andra fackliga studentsektioner, ställs krav på regeringen att agera och återinföra studerandevillkoret i a-kassan och tillfälligt förlänga studiemedlen med tio veckor.

Vera Vendler studerar biblioteks- och informationsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö och är studentmedlem i DIK. Hon hörde av sig till förbundet för att uttrycka sin oro inför sommaren:

”Jag är 45 år med två barn och hus. Jag har gjort ett aktivt val att utbilda mig mitt i livet. Jag har betalt a-kassa i 25 år. Vi är många studenter som är mitt i livet (med allt vad det innebär) som behöver arbeta för att försörja oss mellan terminerna. Skyddsnätet om vi är arbetslösa heter a-kassa. Trodde man ju...”

Många av DIK:s studentmedlemmar delar Veras oro och frustration över att som student inte omfattas av trygghetssystemen. Det fick DIK Student att agera. Niva Ekgren, ledamot i DIK Student och initiativtagare till debattartikeln, berättar om hur coronakrisen gör att många studenter står utan sommarjobb och försörjning:

”Jag är en humaniorastudent som blev av med mitt extrajobb och sommarjobb på ett museum när det tvingades stänga på grund av covid-19. Att som ung och frisk helt plötsligt stå utan möjlighet till försörjning kändes förödande på ett personligt plan, men gjorde mig också arg på ett samhälleligt. Återigen är det de med mindre kapital som drabbas hårdast, vilket gör mig extra upprörd. Vi är så många studenter som sitter i samma båt, och ändå erbjuds inga kollektiva alternativ för oss. Artikeln skrevs för att försöka skapa opinion och uppmärksamma att vi studenter som faller mellan stolarna är många, och att vi behöver bli tagna på allvar.”

Joel Albinsson, ledamot i DIK Student och initiativtagare till debattartikeln, om situationen för nyexaminerade kulturvetare:

”Jag läser sista terminen på kandidatprogrammet Kultur vid Göteborgs universitet och tar examen om några dagar. Precis som många av mina kurskamrater står jag utan jobb över sommaren. Det finns i normalfall ganska få lämpliga arbetstillfällen för en kulturvetare. I och med coronakrisen finns det nästan inga alls. Flera av mina medstudenter har antingen blivit av med sina sommarjobb eller fått gå ner så mycket i arbetstid att de inte med säkerhet klarar av att betala hyran.”

I debattartikeln riktas kritik mot regeringens förslag att studenter som inte får jobb istället ska läsa sommarkurser, vilket studenterna själva inte menar är en lösning. Joel om att försörja sig genom sommarstudier:

”Utvägen för många har varit att läsa en sommarkurs och ta ut studiestöd för att överleva sommaren. Det fungerar inte för alla. Jag har kurskamrater som redan förbrukat sina studiemedelskvoter och personligen har jag inte utrymme att ta ut studiemedel för strökurser om jag vill kunna fortsätta studera som jag planerat. För mig är det tydligt att ett ökat antal platser på sommarkurser inte är en lösning på studenters försörjningsproblem.”

I debattartikeln ställer studenterna krav på att återinföra studerandevillkoret så att de som likt Vera tidigare arbetat och uppfyller arbetsvillkoret i a-kassan, får rätt till ersättning under sommaren, och att nyexaminerade som pluggat på heltid får rätt till ersättning vid avslutade studier. Joel om förslaget:

”Återinförandet av studerandevillkoret är ett sätt att ge studenter och nyexaminerade andrum och tid till att hitta arbete och återhämta sig efter en vår när inget gick riktigt som det skulle.”

Läs hela debattartikeln i Arbetsvärlden här.

DIK Student driver studenternas frågor. Vill du veta mer om vad det innebär att engagera sig fackligt som student? Läs mer här.

Glöm inte att du genom ditt studentmedlemskap i DIK kan få:

  • Karriärservice

  • CV-granskning

  • Förhandlingshjälp och arbetsrättsligt stöd

Läs mer här om förmåner som studentmedlem.