Fem enkla tips för att starta en studentförening

donka-dik-studenter-022-webb
Foto: Alexander Donka

Visste du att ideellt engagemang är ett bra sätt att stärka ditt CV inför jobbsökandet? Saknas det en förening som du vill engagera dig i? Testa att starta en själv! DIK har träffat fyra studenter som kände att de ville ha ut mer av sina studier och startade en studentförening. Här delar de med sig av sina erfarenheter.

Starten för föreningen Södertörns kreatörer var när Fiona, Malin, Nea och Wilma läste en kurs i medieproduktion. De ville ha fler möjligheter att engagera sig i kreativa projekt och bildade då Södertörns kreatörer, en förening där studenter från olika områden som kommunikation, retorik, IT, mediedesign, journalistik och spelprogrammering kan samlas för att organisera kreativa aktiviteter som ett komplement till den teoretiska aspekten av utbildningen.  

–Vi vill ju verkligen att den här utbildningen ska ge oss så mycket som möjligt och då får man ibland ta tag i det själv, säger Nea. 

Föreningen är till för alla studenter, oavsett studier, som är intresserade av mediebranschen och syftet är att ge dem en möjlighet att prova på den praktiska biten och på så sätt skapa någonting till sin portfolio. 

– Jag tror att det krävs mer idag när det kommer till det grafiska än det gjorde för några år sen. Du ska kunna Adobe-programmen. Därför tror vi att det är värdefullt för alla att testa på dem och få förståelse för hur de fungerar, säger Fiona.  

Ett syfte med föreningen är också att bygga nätverk mellan studenter och yrkesverksamma inom branschen. Det gör de bland annat genom paneldebatter med alumner, där de får berätta om vad de gör och studenterna får ställa frågor. Förhoppningen med det är att de både ska inspirera och vägleda. 

De anordnar även quizkvällar och fester tillsammans med andra föreningar för att bidra till den sociala biten av studentlivet. Det är ett sätt att skapa intresse för föreningen och värva nya medlemmar. 

Tips till studenter som vill starta förening: 

1. Kom överens om hur mycket tid ni ska lägga 

Att driva en förening kräver både tid och engagemang. Inledningsvis är det mycket pappersarbete och löpande ansvar kräver att alla inblandade bidrar. Man måste också balansera de egna studierna med att anordna olika event och projekt.  

– Man behöver kanske inte skriva avtal men att man ändå är överens om vilka förväntningar som finns, hur mycket tid och energi man kommer lägga in, säger Wilma.  

2. Kom i gång snabbt 

Eftersom studietiden är begränsad är ett råd att börja tidigt under utbildningen för att kunna dra full nytta av fördelarna av att vara med i en förening. 

– Det kändes väldigt viktigt att komma i gång snabbt för det var egentligen bara ett år vi kunde ha en aktiv förening, eftersom vi kom i gång andra året och sista terminen består av praktik, säger Nea.  

3. Ta hjälp av andra föreningar och inspireras av deras tillvägagångssätt  

Befintliga föreningar har ofta protokoll, mallar och stadgar som kan användas som stöd när man tar fram sina egna.  

– Vi har fått jättebra stöd från både från kåren och andra föreningar som vill att det ska gå bra för oss, säger Fiona.

4. Ha rimliga förväntningar 

Det kan ta tid att sprida ordet om föreningen och få andra studenter att se nyttan med den. Ge inte upp om det går trögt i början. 

– Vi hade väl ganska höga förväntningar på att det skulle bli ett högt engagemang från början och det tror jag att man behöver släppa lite, säger Fiona.  

5. Var aktiva och visa att ni finns  

Södertörns kreatörer använder sociala medier, affischer, mejlutskick och deltar på mässor för att synas. De anordnar också fester och andra event för att skapa engagemang.  

– Vi har ett konto på Instagram och använder även en app som heter Hitract, där vi kan göra utskick till våra medlemmar om olika event som vi anordnar, säger Fiona. 

Förhoppningen är att engagemanget för föreningen ska leva vidare även efter att grundarna går ut oktober. De har lagt grunden och har en projektgrupp som de hoppas ska vara intresserade av att ta över. 

–Vi jobbar verkligen på maxfart för att det ska bli så bra som möjligt och att det ska vara en förening värd att ta vidare, säger Nea.  

–Även fast det är jättemycket jobb att starta upp en förening så är värt det. Det känns också som man sticker ut lite från mängden sen när man ska söka jobb, säger Wilma.

Bli medlem i DIK för bara 100 kronor under hela studietiden. Karriär- och lönecoachning, CV- och Linkedinhjälp och lönestatistik ingår.

Läs mer om att vara studentmedlem