Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet för dig som jobbar i staten

avtal_fackforbundet-dik

Saco-S, som förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker, har träffat en överenskommelse med Arbetsgivarverket om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn.

Överenskommelsen, som i stort sett följer den som är tecknad på det privata området, innebär större utvecklingsmöjligheter för anställda och stärkt omställning för personer som blivit uppsagda. Bland annat ingår:

 • Större trygghet för den som blir uppsagd med grundläggande omställnings- och kompetensstöd
  Överenskommelsen ger bättre stöd för den som blir uppsagd till följd av arbetsbrist, sjukdom eller att en tidsbegränsad anställning löper ut. Det kan vara i form av rådgivning, vägledning och utbildning. Du behöver bara ha varit anställd i 12 månader för att få ta del av stödet till skillnad från tidigare 2 år.

 • Utökade möjligheter att studera med kollektivavtalade studiestöd
  Du kan få ett kortvarigt eller kompletterande studiestöd om du beviljas av det offentliga studiestödet av CSN. Det gäller om du arbetat åtta år, varav det senaste året hos samma statliga arbetsgivare. Det kortvariga studiestödet kan du få även om du inte fått ersättning från CSN och gäller utbildningar på högst fyra dagar. Det kompletterande studiestödet ger dig en högre ersättning utöver CSN på utbildningar som sträcker sig upp till 44 veckor.

  Sedan finns det ett förlängt studiestöd som personer i omställning, det vill säga som blivit uppsagda, och är över 40 kan få.

 • Begränsad undantagvid turordning
  Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren rätt att undanta personer från turordningen, men i den nya överenskommelsen har det begränsats till att enbart gälla hos arbetsgivare med 50 eller fler månadsavlönade arbetstagare.

 • Tydligare visstidsanställningsform: statlig visstidsanställning
  Anställningen kan vara tidsbegränsad i 12–24 månader, men får bara användas i särskilda situationer. Till exempel är ett krav att den finansieras med externa medel (dock inte forskningsanslag) och att arbetsuppgifterna ligger utanför ramen för arbetsgivarens ordinarie verksamhet.

  Möjligheten för arbetsgivare att visstidsanställa enligt anställningsförordningen 9 § punkt 2 kan inte längre tillämpas. Det innebär en tydligare och mer förutsägbar visstidsanställningsform.

Överenskommelsen börjar gälla från och med 1 oktober 2022. Mer utförlig information och detaljerade punkter om överenskommelsen finns på Saco:s webb.

Har du funderingar kring vad detta mer innebär för dig som statlig anställd och DIK-medlem? Kontakta oss så hjälper vi dig!