Frågor och svar om LAS-överenskommelsen

folksamling658

Här hittar du frågor och svar kring LAS-överenskommelsen.

Bakgrund

Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L 2019 slog fast att ändringar i arbetsrätten och anställningsskyddet skulle ske. En utredning tillsattes (Toijer-utredningen) som lämnade in sitt förslag i juni 2020. I januariöverenskommelsen slås också fast att om arbetsmarknadens parter kommer till en förhandlingsuppgörelse i dessa frågor så ska regeringen lägga fram det förslaget istället för utredningens.

Varför ställer sig DIK bakom överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv?

• För att den som helhet innebär en bättre lösning jämfört med LAS-utredningens (Toijer-utredningen) förslag, som annars riskerar att bli verklighet.

• För att DIK är en del av PTK och vill stå upp för gemensamt uppnådda förhandlingsresultat.

• För att det är parterna, och inte politikerna, som ska sätta spelreglerna på arbetsmarknaden och att jobba vidare utifrån överenskommelsen är ett sätt att värna den svenska modellen. Det är parterna som har insikt, kunskap och erfarenhet av förhållandena på arbetsmarknaden och har ett ansvar samt förmåga att långsiktigt förvalta ett förhandlingsresultat.

Varför accepterar DIK försämringar i arbetsrätten?

Därför att vi bedömer att de alternativ som annars riskerar att bli verklighet (Toijer-utredningen) sammantaget är både sämre i sak och innebär en försvagning av den svenska modellen. Den svenska modellen innebär att parterna på arbetsmarknaden har förmåga att hitta lösningar och vilja att ta ansvar, även för svåra frågor.

Vad innebär överenskommelsen?

Överenskommelsen är en helhetslösning som omfattar anställningsskydd, stöd i omställning, rätt till kompetensutveckling och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Genom överenskommelsen omfattas även visstidsanställda och de som jobbar på företag utan kollektivavtal.

Parterna vill också utreda förutsättningarna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Målet är att förbättra skyddet vid arbetslöshet genom att göra det lättare att få rätt till a-kassa och förbättra ersättningen till arbetslösa.

Överenskommelsen ställer flera krav på staten, både lagändringar samt finansiering av bland annat kompetensutveckling och a-kassa.

Vad innebär det här för DIK:s medlemmar?

Om uppgörelsen blir verklighet omfattas DIK:s medlemmar av förändringarna i LAS. Medlemmarna omfattas av ett nytt parallellt offentligt studiestödssystem. De omfattas av stöd från en ny offentlig omställningsorganisation. Om uppgörelsen blir verklighet omfattas DIK:s medlemmar på PTK:s områden av uppgörelsen fullt ut.

Innebär uppgörelsen att fler anställda kommer att sägas upp?

Vår bedömning är att det inte kommer att göra det.

Blir det billigare för arbetsgivare att säga upp personal?

Inte nödvändigtvis. Visserligen kommer inte anställningen bestå vid tvist som idag, men skadestånden vid felaktiga uppsägningar kommer att höjas.

Minskar anställningstryggheten?

Kanske, om man med det menar möjligheten att stanna kvar i anställning hos en och samma arbetsgivare under hela arbetslivet. Uppgörelsen ökar möjligheterna för individen att öka sin anställningsbarhet, att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden och utveckla och vidmakthålla sin kompetens.

Vad är PTK?

PTK är en förhandlingsorganisation för tjänstemän i den privata arbetsmarknadssektorn. PTK består av 25 fackförbund inom Saco och TCO som tillsammans har närmare 900 000 medlemmar i den privata arbetsmarknadssektorn. DIK är ett av PTK:s 25 medlemsförbund och hade 2019 5 300 medlemmar inom PTK:s avtalsområde. PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av medlemsförbunden. PTK är en parlamentarisk organisation, vilket innebär att medlemsförbunden är direkt eller indirekt representerade och har inflytande över uppdragen.