Hög tid för jämställda pensioner

lön jämställdhet

Under internationella kvinnodagen väljer DIK att uppmärksamma de ojämställda pensionerna. Varför? DIK:s utredningsansvarige Johanna Alm Dahlin förklarar.

8 mars är internationella kvinnodagen, en dag då vi särskilt lyfter frågor som rör jämställdhet. Varför väljer vi på DIK att prata om pensioner då?

–Därför att det är en nödvändighet. Majoriteten av Sveriges fattigpensionärer är kvinnor. Faktum är att fler än 150 000 (!) kvinnliga pensionärer har så låg pension att de lever under fattigdomsgränsen.

–Kvinnor har i genomsnitt drygt 30 procent lägre pensioner än män. Och gapet har i princip inte minskat sedan 90 talet.

–Ser man bara till den allmänna pensionen är gapet mellan män och kvinnor lägre (20 procent) eftersom det finns ett inkomsttak där. Den stora skillnaden uppstår på grund av tjänstepensionen (arbetsgivarens pensionsavsättningar) eftersom inbetalningarna till den ökar med inkomsten. 

Så ojämställdheten i arbetslivet följer med till pensionen helt enkelt?

 – Ja, orsaken till pensionsgapet beror framför allt på skillnader i lön och villkor under arbetslivet. I kvinnodominerade yrken är lönerna lägre och det är vanligare med ofrivilligt deltidsarbete.

– Det hänger också ihop med andra faktorer. Som att kvinnor generellt tar ett större ansvar för barn och obetalt hemarbete, och av den anledningen både arbetar mer deltid och tar ut mer föräldrapenning och VAB. Dessutom är kvinnor sjukskrivna i högre grad än män, ofta på grund av en påfrestande arbetsmiljö i kombination med ett större ansvar för barn och hem.

Vad gör DIK åt det här?

–Den bistra sanningen är, enligt regeringens kommission för jämställda livsinkomster, att det kommer ta 100 år innan vi når jämställda löner. Det betyder att det kommer dröja ännu längre innan pensionerna blir jämställda. Och så länge kan vi inte vänta! Därför jobbar DIK för:

·    Högre löner i kvinnodominerade sektorer och yrken. DIK driver bland annat på för mer resurser till kultursektorn där löner och löneutveckling generellt är låg. 

·   Stoppa diskrimineringen. Alla arbetsgivare måste ta sitt lagstadgade ansvar att varje år kartlägga och åtgärda löneskillnader mellan kvinnor och män. Eftersom lagen efterlevs dåligt driver DIK krav på att tillsynen ska skärpas så att arbetsgivare som bryter mot den får kännbara sanktioner. 

·   Delad föräldraförsäkring. Att kvinnor är och förväntas vara mer föräldralediga gör att de missgynnas i löne- och karriärutveckling. För att få en jämn fördelning av det betalda och obetalda arbetet driver DIK krav på en tredelad föräldraförsäkring. 

·   Höj pensionerna för de mest utsatta. För att de som redan gått i pension ska kunna leva på sin inkomst vill DIK att grundskyddet med garantipension och bostadstillägg ska stärkas. Vi vill också att möjligheten att föra över premiepensionsrätter inte bara ska gälla de som är gifta utan även sambos, och att det även ska vara möjligt att göra inom inkomstpensionen. 

·   Fler måste få tjänstepension. DIK arbetar också för att fler arbetsgivare ska teckna kollektivavtal så att fler får tjänstepension.

Vad kan jag som enskild person göra?

– I och med att ojämställdheten baseras på strukturella fel, är det där de största insatserna behöver göras. Det finns saker du kan göra för din egen pension, som att sätta upp privat sparande om du har möjlighet till det, men att lägga ansvaret för en jämställd pension på individen är inte hållbart.

– Från DIK:s håll tycker vi förstås att du ska organisera dig tillsammans med oss. Går du med i facket har vi din rygg genom hela arbetslivet. Du kan till exempel ta del av vår kostnadsfria lönecoachning och få rätt verktyg för god löneutveckling, vilket kommer påverka pensionen positivt.

– Genom ditt medlemskap stärker du också den politik vi driver för att jämställdhet ska vara en konstant och garant livet ut. Ju fler vi är, desto starkare blir vi som facklig organisation och desto snabbare kan vi minska inkomstgapet.

Dags att bli medlem? Klicka dig vidare här!

Bli medlem