Lokalfacklig seger för kommunikatörer

avtal kommunikatörer

När större och mindre kriser inträffar blir också behovet av kommunikatörer tydligt. Arbetsgivaren behöver nå ut såväl externt som internt. Men vad händer med arbetsmiljön när kommunikatörerna kan bli uppringda alla tider på dygnet, alla veckans dagar?

Den frågan fick stadsledningskontoret och DIK-föreningen i Göteborgs stad att agera. Stadsledningskontoret i Göteborg hade sen 2015 ett avtal som kallades "Tjänsteman i beredskap", men kommunikatörernas beredskap hade förblivit oreglerad. 

- Den första kommunikatör arbetsgivaren fick tag på fick hoppa in vid kris, berättar DIK:s ordförande i Göteborg, Carolina Dennisdotter. Så på ett sätt var kommunikatörerna alltid tillgängliga och ofta reglerades krisinhoppen genom flextiden, vilket inte är riktigt som det är tänkt att fungera. 

Stadsledningskontoret insåg behovet av att organisera krisarbetet för kommunikatörer och kallade lokala facket till förhandling kring ett nytt lokalt kollektivavtal: "Kommunikatör i beredskap". 

- DIK:s ingång var att det här är positivt för våra medlemmar, berättar Carolina, men vi hade också en rad krav och frågor som behövde få svar innan vi kunde ingå ett avtal. 

- För oss var det också viktigt att det gjordes en riskanalys, fyller Katarina Gunnarsson Strandberg i. Hon är deltidsfacklig för DIK i Göteborgs stad och själv kommunikatör. 

De lokala skyddsombuden kopplades in.

- Det var viktigt eftersom de finns i verksamheten och kan arbetsplatsen, fortsätter Katarina. Så vi har hållit emot och inte skrivit på förrän skyddsorganisationen hunnit säga sitt. 

För den anställde är det frivilligt att ansluta till Kommunikatör i beredskap. Men för den som gör det innebär avtalet att man har ett antal beredskapsveckor per år då man bland annat behöver kunna inställa sig på kontoret inom två timmar och vara tillgänglig alla dygnets 24 timmar under den veckan. När man inte har beredskap så är man ledig. Och beredskapsveckan innebär också en ekonomisk kompensation.

- Det nya avtalet kommer innebära att kommunikatörerna får betalt för ett jobb som de gör gratis idag, säger Carolina. Och de kommer få en bättre arbetsmiljö, där de vet att de är lediga på ledig tid. 

Carolina och Katarina ser också att det här kan höja kommunikatörernas status i staden.  

- Den externa bilden av kommunikatörerna är ofta att de bara vill ge en positiv bild av staden, säger Katarina, men det här är avancerad kriskommunikation som gynnar alla medborgare. Det tror jag kommer höja gruppens status. 

Än så länge finns bara Kommunikatör i beredskap på stadsledningskontoret, men förhoppningen är att avtalet ska inspirera även andra förvaltningar i Göteborgs stad att ingå avtal. När avtalet träder i kraft den 1 januari 2023 kommer alltså kommunikatörerna på stadsledningskontoret äntligen ha reglerad beredskap och ersättning för den. En seger för DIK:s lokalfackliga arbete och för kommunikatörerna.

Så hur ska ni berätta detta för medlemmarna så att de inser nyttan av att vara med i facket? 

- Skyddsombuden lokalt, som gjort ett stort arbete med riskanalyser, kommer informera på de arbetsplatser som berörs, säger Katarina. 

- Och vi ska bli bättre på att berätta om såna här framsteg i vårt nyhetsbrev till medlemmarna, fyller Carolina i.