Magnus Berg omvald till ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation

magnusberg658-ny(658x438)

Magnus Berg, förhandlingschef på DIK, omvaldes vid AkademikerAlliansens årsmöte i april till ordförande i förhandlingsdelegationen på två år.

AkademikerAlliansen är en gemensam förhandlingsorganisation för 16 Saco-förbund och företräder närmare 70 000 medlemmar inom kommuner och regioner.

– Det händer väldigt mycket i sektorn. Vi har hela tiden frågor att ta ställning till och förhandlingar som pågår. Efter att ha gjort ett första år som ordförande för förhandlingsdelegationen kan jag konstatera att det är ett oerhört roligt och stimulerande uppdrag. Nu kan vi blicka framåt och utveckla den goda grunden vi har i AkademikerAlliansen, säger Magnus Berg.

AkademikerAlliansen tecknar centrala kollektivavtal med motparterna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona, exempelvis avtal om allmänna anställningsvillkor, lön, omställning, samverkan och tjänstepensioner.

Förhandlingsdelegationen hanterar det operativa löpande förhandlingsarbetet på uppdrag av AkademikerAlliansens högsta beslutande organ, representantskapet. Ordföranden ska i sin tur samordna och tillgodose de 16 förbundens intressen, samt se till AkademikerAlliansens bästa som central part.