Ny rapport från DIK: Egenföretagarna hårt drabbade i pandemins spår

Mad vid dator hemmakontor

Egenföretagare är en grupp som drabbats hårt av coronapandemin. Det visar en enkätundersökning bland egenföretagarmedlemmarna som DIK genomförde under maj.

Resultaten är nedslående. Bland annat säger 63 procent av respondenterna att de drabbats hårt eller ganska hårt av pandemin. Det handlar om allt från obetalda fakturor till inställda projekt och sju av tio tror att situationen kommer att förvärras ytterligare under hösten.

Det som gör situationen än mer kritisk är att den överväldigande majoriteten av egenföretagarna står helt utan stöd. Det gäller framför allt de med enskild firma där endast fyra procent fått del av statliga åtgärdspaket. Bland aktiebolag är den siffran 36 procent vilket tydligt visar att de stödåtgärder som vidtagits inte anpassats för samtliga bolagsformer utan snarare premierat en bolagsform framför en annan. Nästan en av fem med enskild firma säger att behovet av ekonomiskt stöd är akut.

DIK kräver att regeringen agerar och åtgärderna kan inte vänta. Den som driver enskild firma är personligt ansvarig för företaget och vid ekonomiska svårigheter riskerar de inte bara sitt företag utan hela sin privatekonomi och framtid.

DIK kräver bland annat:

  • att egenföretagarnas utsatthet tas på allvar. Inte minst gäller detta alla de med enskild firma som hittills lämnats nästan helt utan stöd. Fler riktade stöd som stärker företagens likviditet behövs.

  • att det under en begränsad period blir möjligt att få a-kassa på deltid utan att företaget behöver läggas vilande.

Läs hela rapporten här.

Vill du diskutera frågan vidare? Kontakta gärna DIK:s utredare anders.bucht@dik.se.