Nytt avtal för dig som är statligt anställd

Camilla Grön ombudsman DIK
Foto: Agnes Kullmark

Avtalsrörelsen är klar för dig som jobbar statligt. Det nya avtalet innehåller flera förbättringar för dig som är medlem, bland annat möjlighet till extra pensionsavsättning och utökade möjligheter att växla semesterersättning mot lediga dagar.

– Det finns en hel del förbättringar och godbitar i vår nya överenskommelse, vilket vi är oerhört glada och nöjda över. Jag vill särskilt lyfta möjligheten till fler semesterdagar, möjligheten till extra pensionsavsättning och möjligheten till att ha två statliga anställningar parallellt. Det är oerhört positivt för väldigt många DIK-medlemmar som arbetar på de statliga myndigheterna! säger Camilla Grön, ombudsman och sektorsansvarig för statlig sektor på DIK. 

Det nya avtalet börjar gälla den 1 januari 2024 och innehåller bland annat: 

Möjlighet att byta semestertillägget mot fler lediga dagar 

Inför semesteråret 2024 blir det möjligt att växla ditt semestertillägg mot lediga dagar. Det ger exempelvis föräldrar större möjlighet att vara lediga under barnens skollov. 

Möjlighet till extra pensionsavsättning upp till 69 år 

För den som väljer att arbeta längre finns nu en möjlighet att göra en enskild överenskommelse om extra avsättning till tjänstepension upp till 69 år. Det är viktigt för DIK:s medlemmar som vill arbeta högre upp i åldrarna. Utöver det finns flera andra förbättringar i tjänstepensionen enligt överenskommelsen som tecknades i maj 2023.

Möjlighet att kombinera två statliga anställningar samtidigt 

Från och med 1 januari 2024 kan du som jobbar deltid ha två statliga anställningar på samma gång. Detta är viktigt för våra medlemmar som jobbar som museipedagoger eller med utställningsverksamhet exempelvis på timmar eller deltid. Det kan ger större möjligheter till tillsvidareanställning i stället för osäkra timjobb.

Större trygghet för anställda vid myndigheter som väljer att flytta 

Om du är anställd vid en myndighet som väljer att omlokalisera verksamheten och du säger upp dig får du nu rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen. Detta är viktigt för medlemmar som inte har möjlighet att flytta med, exempelvis på grund av familj eller boendesituation och därför behöver säga upp sig. 

Höjd semesterlönegaranti 

Lägstaersättningen höjs för semesterdagar. Detta är en viktig förbättring för DIK:s medlemmar som under 2024 tjänar mindre än 31 434 kronor i månaden. 

Besök vid mödravårdscentral för partner  

Du som är blivande förälder kan följa med den som är gravid till mödravårdscentralen vid två tillfällen på betald arbetstid. 

Tydligare planering av arbetstid för universitetslärare och forskare

Reglerna för planering av arbetstid för lärare och forskare vid lärosäten har blivit tydligare med större fokus på dialog mellan chef och medarbetare. Det är en fråga som Saco-S har drivit länge som nu äntligen fått en lösning.

Partsgemensamt arbete inom områden som arbetsmiljö, lön och krisberedskap

Vi kommer att arbeta vidare inom olika arbetsgrupper med frågor som är viktiga för medlemmar och förtroendevalda. Bland annat ska samverkansavtalet utvärderas. 
 
– Arbetsgivarverket ville avveckla ett av Partsrådets arbetsområden, nämligen Centrala parters stöd till lokal samverkan. Slutligen blev det inte så utan arbetsområdet kvarstår. Jag är mycket glad över att det är kvar och att man ska utvärdera samverkansavtalet och titta på hur exempelvis arbetsmiljöfrågorna tas om hand i samverkan, säger Camilla Grön.

Vilka DIK-medlemmar berörs av det nya avtalet? 

Detta gäller dig som har en statlig anställning, exempelvis jobbar på en myndighet inom kulturområdet som ett statligt museum, Kungliga Biblioteket, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och även stiftelser som är medlemmar i Arbetsgivarverket, exempelvis Tekniska museet, Skansen och Nordiska museet. 

Varför står det ingenting om lönerna i avtalet? 

Saco-S har sedan tidigare ett tillsvidareavtal som bygger på lokal lönebildning och individuell lönesättning. 

Läs mer på Saco-S hemsida.