Om det inte vore för oss – kommunikatörer i demokratins tjänst

Om det inte vore for oss event

Årets viktigaste bok för kommunikatörer, "Om det inte vore för oss", djupdyker i kommunikatörens roll och kommunikationens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Läs mer om boken här.

Varför behövs professionell kommunikation? Vad betyder kommunikatörerna för demokratin? Det är frågor som undersöks i den nya boken "Om det inte vore för oss". Tretton personer som jobbar med kommunikation i offentlig sektor intervjuas om hur de ser på sin roll.

– Kommunikatörer är lika avgörande för demokratin som de är avgörande för diktaturen, säger Varg Gyllander, tidigare pressansvarig på Polisen i en intervju som bland annat handlar om hur viktig kommunikationen var under polisjakten efter terrorattentatet på Drottninggatan.

Bland de många yrkespersoner som ser till att demokratiska samhället fungerar, är kommunikatören en doldis i sammanhanget. Vad kommunikatörerna gör är inte sällan oklart för såväl beslutsfattare som gemene man. Genom att synliggöra vad det innebär att vara kommunikatör i samhällets tjänst stärks inte bara yrket som sådant, utan stärker en av demokratins grundpelare – tillgången till information.

Boken är skriven av Johanna Lindell, vd på fackförbundet DIK, och Caroline Thunved, vd och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer och har ett efterord av Lars Nord, professor i politisk kommunikation.

Här kan du beställa boken (kommer 28 november).

Vilka är personerna bakom intervjuerna?

– Vi har intervjuat företrädare för olika verksamheter inom offentlig sektor. Vi ville få en mångfald i olika sorters verksamheter, geografisk spridning osv. Vi hoppas att politiker, debattörer, journalister och andra beslutfattare läser den. Liksom studenter som pluggar till kommunikationsyrken, kollegor på kommunikatörernas arbetsplatser. Ja, alla som är intresserade av offentlig sektor och yrket, säger författarna Johanna Lindell och Caroline Thunved.

Här är alla som intervjuas i boken:

 • Magdalena Casteryd, kommunikationschef Uppsala kommun

 • Johanna Wiechel Steier, kommunikationsdirektör Region Halland

 • Johan Ehrning, kommunikationsansvarig Akademiska sjukhuset i Uppsala

 • Kalina Wallenberg, marknadschef Västerbottensteatern

 • Evelina Nilsson, marknadskommunikatör på det kommunägda Kulturhusbolaget

 • Susanna Uppling, kommunikationschef Stockholms stadsarkiv

 • Ingrid Persson, kommunikationschef Malmö universitet

 • Varg Gyllander, fd pressansvarig hos Rikspolischefen

 • Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör Arbetsförmedlingen

 • Mia Wadman, enhetschef planerad kommunikation på Folkhälsomyndigheten

 • Magnus Hjort, generaldirektör Myndigheten för psykologiskt försvar

 • Pascal Tshibanda, kommunikationsdirektör Botkyrka kommun

 • Silvia Ernhagen, fd kommunikationschef Forum för Levande historia

Vill du veta mer om tankarna med boken? Läs intervjun med författarna Johanna Lindell och Caroline Thunved hos Sveriges kommunikatörer.