Panelsamtal: Krafttag för kommunikatörers arbetsmiljö

panelsamtal-sv-kommunikatorer

10 november höll vi tillsammans med Sveriges Kommunikatörer ett panelsamtal kring kommunikatörernas arbetsmiljö. Nu kan du se inspelningen i efterhand!

Kommunikationsbranschen är full av roliga uppdrag, men många kommunikatörer vittnar om att de mår dåligt. Statistik från rapporter och Försäkringskassan visar på hög arbetsbelastning, att sjukskrivningsgraden på grund av stress är högre än genomsnittet och att kompetensen kring kommunikation bland beslutsfattare är otillräcklig.

Det är dags att förändra kommunikatörens arbetsdag. Därför satsar vi nu extra på kommunikatörers arbetsmiljö och vi erbjuder en rad aktiviteter och innehåll kring detta viktiga ämne, där detta panelsamtal är en del.

Medverkande:

  • Johanna Lindell – Vd för DIK

  • Caroline Thunved – Vd för Sveriges Kommunikatörer

  • Zandra Thuvesson – Strategisk kommunikatör på Formas

  • Elisabet Salas – Ombudsman och biträdande förbundsjurist

  • Varg Gyllander – Pressansvarig för Rikspolischefen