Passionens baksida i ideell sektor

rapport-bild-ideellsektor

Ohållbar arbetsbelastning, att jobba utanför arbetstid och avsaknad av policyer – det är bara några av de områden som identifierades i den rapport som DIK släppte nyligen om kommunikationsbranschen. I rapporten sticker de ideella och medlemsstyrda organisationerna särskilt ut.

Den 5 november släppte DIK en rapport om medlemmar som jobbar med kommunikation. Med över 1500 svarande, vittnar den om fler stora arbetsmiljöproblem som oreglerat arbete kan leda till. Ideell och medlemsstyrd sektor sticker ut på fler områden – bland annat svarade åtta av tio att de upplevde en ohållbar arbetsbelastning på lång sikt. 

Fyra av tio upplever till exempel att de förväntas svara på mail och i telefon utanför ordinarie arbetstid. Det är inte ovanligt att behöva bevaka sociala medier efter att ha lämnat jobbet eller känna ett behov av att svara på just det där mailet, även fast det kan vara mitt i middagen. Trots det, saknas det policyer hos sju av tio av medlemmarnas organisationer. Sex av tio anger att stress relaterat till arbetet påverkar privatlivet en eller flera gånger i veckan. 

Ideell och medlemsstyrd sektor har flera säregna drag, inte minst eftersom många på arbetsplatsen är förtroendevalda och arbetar ideellt. Ofta finns det inte tillräckligt stark ekonomi för att varken arvodera eller anställa fler, vilket innebär att arbetsuppgifterna blir många och långa för de som faktiskt har en anställning. När de som jobbar ideellt tjänar sitt levebröd på annat sätt, läggs exempelvis möten efter ordinarie arbetstid – tid som för den anställde kan vara svårt att hinna kompensera i efterhand.

Att många organisationer och medarbetare är passionerade för sitt arbete är inte ovanligt. Det innebär att det är extra viktigt med funktioner och policyer som kan säga stopp, när engagemanget riskerar att driva medarbetarna för långt. Ingen medarbetare får offras för den goda sakens skull.

Läs hela rapporten här!