Så mycket tjänade DIK:s medlemmar 2020

loneenkat-header-fackforbundet-DIK

Resultatet från DIK:s årliga löneenkät är här. DIK:s medlemsgrupper har överlag en fortsatt bra löneutveckling, men statistiken visar också att coronapandemin verkar ha påverkat möjligheterna till lönerevision.

Varje år undersöker DIK löneläget för våra medlemmar som jobbar inom kommunikation, kultur eller kreativ sektor. Lönestatistiken ger dig som jobbar inom dessa branscher värdefull information när du ska löneförhandla och är dessutom ett mycket viktigt verktyg i DIK:s arbete för att förbättra villkoren på arbetsmarknaden.

Vad borde du tjäna?

Här kan du ladda ner en PDF för att se och jämföra aktuella löner för några av DIK:s vanligaste yrkesgrupper, till exempel kommunikatörer, bibliotekarier, designers, grafiska formgivare och arkivarier.

Ladda ner PDF med lönestatistik för 2020

Ladda ner (0,2 mb)

Är du medlem i DIK kan du logga in på Mina sidor för att använda Saco lönesök – Sveriges största databas för akademikerlöner. Här kan du se statistik för ännu fler yrken och filtrera på till exempel geografiskt område eller utbildningsnivå.

På mina sidor kan du också boka ett samtal med DIK:s lönecoacher, som svarar på dina funderingar om till exempel ingångslön, löneförhandling och andra villkor kopplade till din löneutveckling.

Coronapandemin påverkar lönen

Den totala löneutvecklingen hos DIKS medlemmar var i 2019 års enkät 3,7%. I den senaste enkäten var motsvarande siffra 2,6%, det vill säga nästan en hel procentandel lägre. Fler än vanligt har angett att den årliga lönerevisionen har uteblivit, oftast av skäl kopplade direkt till coronapandemin. DIK följer denna utveckling noggrant och arbetar aktivt för rättvisa lönevillkor inom våra medlemsgruppers branscher.

I årets enkät svarade 9147 medlemmar, vilket ger en svarsfrekvens på 47 procent. Siffrorna avser löneläget i oktober 2020.