Så skapade de branschens bästa arbetsmiljö

arets-byra-basta-arbetsgivare-vinnare-volt-sodratornet fackforbundet DIK
Södra tornet och Volt blev Årets arbetsgivare, på galan Årets byrå 2021.

De vinnande byråerna Södra Tornet och Volt berättar hur de jobbat för att skapa en arbetsmiljö som gjorde att de i år kammade hem titeln ”Bästa arbetsgivare” – ett pris som skapats för att uppmuntra till en mer hållbar byråbransch.

Priset Bästa arbetsgivare är en del av Årets Byrå och delades i år ut för andra gången, i samarbete med DIK. Resultatet avgörs genom en omfattande medarbetarundersökning i kombination med en bedömning av de anställdas policyer och villkor.

Volt

Vinnare av Bästa Arbetsgivare 25+ MKR

– Det känns helt fantastiskt! Vi var otroligt glada för nomineringen. Och att vinna känns verkligen stort och ett viktigt betyg på att vi gör rätt saker, säger CFO Ursula Borg.

Vad har ni gjort för att lyckas skapa ett schyst arbetsklimat på er byrå?

– Vår omorganisation 2016 när vi tillsatte skråansvariga med personalansvar, som därmed kom närmare de anställda. Allt vi gör på Volt är på riktigt, det är inte pappersprodukter utan vi driver frågorna kring arbetsmiljön långsiktigt tillsammans med arbetsmiljörådet. Vi har skapat strukturer som tydliggör hur vi arbetar, vad vi tror på och vad som förväntas av dig som medarbetare på Volt.

Vad händer nu – hur fortsätter ni arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö?

– Vi firar så klart! Idag har vi glädjande nog en konferens med hela byrån – helt digitalt – vilket känns lite overkligt bra! I övrigt fortsätter vi på inslagen väg. Vi jobbar just nu med att skapa ännu bättre förutsättningar för konstruktiva medarbetarsamtal men också att tydliggöra byråns lönesamtals- och kompetensutvecklingsprocess. Arbetsmiljön är viktigaste saken vi har att arbeta med, det är Volts personal som är nyckeln till vår framgång. Mår de bra och trivs på Volt så kan vi uträtta fantastiska saker för våra kunder.

I undersökningen inför Bästa arbetsgivare visade det sig att många byråanställda är mindre nöjda med mångfaldsarbetet på sin arbetsplats. Hur arbetar ni med mångfald?

– Det är både en svår och viktig fråga. Vi har alltid med den frågan när vi rekryterar och skapar kommunikation för våra kunder, likväl som jämställdhetsfrågan. Volts Arbetsmiljöråd leder byråns mångfaldsarbete, där tydliga mål och åtgärder tas fram inför varje år. Arbetsmiljörådet följer upp och säkerställer arbetet avseende arbetsmiljön/hållbarhet, jämställdhet och inkludering/mångfald. Arbetsmiljörådet arbetar utifrån framtagna arbetsmiljö- och likabehandlingspolicies med tillhörande handlingsplaner, bland annat med tydliga strategier kring arbetsförhållanden, könsfördelning och rekrytering.

– Vi har också deltagit ett flertal år i #SthlmOp (numer :Part), ett initiativ från Stockholm Stad som syftar till att få fler ungdomar från Stockholms ytterförorter att söka till stadens reklam- och kommunikationsskolor och på så sätt bredda talangpoolen.

Motivering

Arbetsmiljön och medarbetarnas välbefinnande blir en allt viktigare fråga inom byråbranschen. Volt har arbetat med frågorna länge, men under 2020 spetsat till arbetet och tecknat kollektivavtal. Byrån prisas för sitt ansvarstagande och långsiktiga tänkande.

Besök Volt

Södra Tornet Kommunikation

Vinnare av Bästa Arbetsgivare 6-25 MKR

– Det känns förstås helt fantastisk att vi vinner igen! Särskilt under ett sånt här år som det vi har bakom oss, då det varit stora utmaningar i arbetslivet i allmänhet och i byråbranschen i synnerhet, säger vd Anna Sundström.

Vad har ni gjort för att lyckas skapa ett schyst arbetsklimat på er byrå?

– För oss har det alltid varit viktigt att skapa en trygg arbetsplats där livet får ta lika mycket plats som jobbet. Vi jobbar också efter devisen att allas arbete är lika viktigt istället för att bygga på några få stjärnor. Och så tror jag det faktum att vi erbjuder alla medarbetare att bli delägare spelar roll för arbetsklimatet.

Vad händer nu – hur fortsätter ni arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö?

– Vi fortsätter förbättra och utveckla vår arbetsplats, det arbetet blir vi aldrig klara med! För mig som vd är det så tydligt att glada medarbetare leder till nöjda kunder som i sin tur leder till lönsamhet.

I undersökningen inför Bästa arbetsgivare visade det sig att många byråanställda är mindre nöjda med mångfaldsarbetet på sin arbetsplats. Hur arbetar ni med mångfald?

– När det gäller mångfald i leveranser så har vi jobbat länge med detta. Vi lanserade vår guide ansvarsfull kommunikation redan 2014 och där fanns det perspektivet med. När det kommer till rekrytering gör vi var vi kan för att ständigt söka folk med olika bakgrunder, erfarenheter.

Motivering

Att skapa en bra arbetsmiljö handlar om att göra jobbet. Södra tornet har gjort just det och visat att affärsmässighet och ansvarstagande om medarbetare är två sidor av samma mynt. Den vinnande byrån prisas för sitt stora engagemang och för omsorgen om medarbetarna.

Besök Södra tornet

DIK arbetar för fler kollektivavtal i byråbranschen. Vill ni ansluta er byrå?

Kontakta DIK