Så skapar du en inkluderande miljö under Ramadan

ramadan-rum-for-bon

Ramadan infaller den nionde månaden i den muslimska månkalendern. Under denna månad är det många muslimer som fastar från gryning till solnedgång. Som arbetsgivare finns det flera saker du kan göra för att skapa en inkluderande arbetsmiljö under Ramadan.

Med Ramadan i full gång har många muslimer på arbetsplatser runt om i världen påbörjat sin fasta. Vi frågade bibliotekarien och DIK-medlemmen Surrah al-Himidy vilka hon anser är de tre viktigaste sakerna att tänka på som arbetsgivare för att skapa en inkluderande arbetsmiljö under Ramadan. Här är hennes tre tips:

  1. Skapa öppenhet kring Ramadan: Att skapa öppenhet kring Ramadan på arbetsplatsen är viktigt för att främja inkludering och förståelse. Att fler vet vad Ramadan innebär och vad muslimer gör under denna period skapar en trygg miljö för de som praktiserar Ramadan och främjar acceptans för de som inte praktiserar Ramadan. Genom att öppet prata om denna period visar arbetsplatsen respekt för olika religiösa och kulturella traditioner. Det främjar dessutom en atmosfär av ömsesidig förståelse och gemenskap.

  2. Tillhandahåll en plats som kan användas som ett bönerum: Att ha ett vilrum – som även normaliserats att användas som bönerum – är ett förslag på hur man kan skapa en god arbetsmiljö. Eftersom muslimer utför sina böner fem gånger om dagen är det bra att ha ett dedikerat utrymme på arbetsplatsen där de kan få lov att be. Detta förslag har inspirerats från Malmö universitetsbibliotek som implementerat detta på ett framstående sätt. Här finns ett dedikerat vilrum som ofta används som meditationsrum samt bönerum för alla religioner.

  3. Undvik fysiskt krävande aktiviteter och personaldagar: Under Ramadan fastar muslimer från soluppgång till solnedgång, vilket innebär att de avstår från mat och dryck under stora delar av dagen. För att stötta muslimer som praktiserar fastan är det en bra idé att undvika att planera fysiskt krävande aktiviteter samt stora personaldagar under denna månad. Genom att planera sådana aktiviteter efter Ramadan och i stället erbjuda mer skonsamma aktiviteter under fastemånaden visar arbetsplatsen hänsyn till sina anställdas behov och utmaningar.

Fakta om Ramadan

Ramadan är den nionde månaden i den muslimska månkalendern och betraktas som den heligaste månaden inom islam. Under denna månad observerar troende muslimer en fastaperiod från gryning till solnedgång. Fastan under Ramadan är en av de fem pelarna i islam och ses som en tid för andlig förnyelse, självreflektion, och tillbedjan. Under fastan avhåller sig troende muslimer från att äta, dricka, röka och ha intima relationer. I stället fokuserar de på bön, Koranen, välgörenhet och att stärka sina band med Skaparen. Fastaperioden ses också som en tid för medlidande och medkänsla gentemot andra, och för att reflektera över ens egna handlingar och beteenden.

Ramadan avslutas med en religiös högtid (som kallas för Eid al-Fitr), vilket markerar slutet på fastan. Under denna religiösa helg är det vanligt att fira tillsammans med familj och vänner, dela ut gåvor och delta i gemensamma böner. Eid al-Fitr symboliserar glädje och tacksamhet för att ha fullföljt fastan och är en tid för gemenskap och samhörighet inom den muslimska communityn.

Undantag från fastan gäller när det är nödvändigt för hälsan, exempelvis vid graviditet, amning, menstruation, sjukdom och längre resor.