Så skapar du ett skolbibliotek i världsklass

Barn och lärare i skolbibliotek

Forskning visar att skolbibliotekarier bidrar till elevers språkutveckling och informationskompetens, och dessutom jämnar ut förutsättningarna mellan elever. Trots det har färre än var fjärde elev i Sverige tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Alla barn och unga förtjänar att gå ut i livet med de bästa möjliga förutsättningarna. Därför jobbar DIK för att alla elever ska få ett skolbibliotek i världsklass.

Många års internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar med ämnesundervisningen väsentligt bidrar till elevers lärande. Skolbiblioteket kan bland annat stärka elevernas språkutveckling, läsförmåga och källkritik, och är särskilt bra på att fånga upp och höja resultaten för barn som annars har svårt att nå skolans mål. Men för att lyckas krävs att biblioteket är bemannat med en utbildad bibliotekarie som är en naturlig del av skolans verksamhet.

Trots det visar den senaste statistiken från Kungliga biblioteket att bara 37 procent av de svenska eleverna har tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Både bemanningen och öppettiderna har dessutom minskat det senaste året. Nyligen beslutade till exempel politikerna i Varberg att dra in all bemanning på skolbiblioteken, något som fick DIK:s förbundsordförande Anna Troberg att reagera i en debattartikel.

För att vända utvecklingen driver DIK krav på att skollagen ska skärpas så att alla skolbibliotek måste vara bemannade med en utbildad bibliotekarie som ingår i skolans pedagogiska team. Idag säger lagen bara att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek, men inget om att det ska vara bemannat.

Förutom att driva krav på förändring jobbar DIK för att sprida kunskap om hur man skapar ett välfungerande skolbibliotek. Det gör vi genom att varje år dela ut utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass, och genom att sprida de goda exemplen vidare.

De skolor som fått utmärkelsen genom åren har två saker gemensamt: de har en kompetent skolbibliotekarie, och en skolledare som verkligen förstår bibliotekariens bidrag till elevernas måluppfyllelse.

Många ser på skolbiblioteket som ett rum med böcker, men lokalen är den minst viktiga faktorn – i digitaliseringens spår måste skolbibliotekets pedagogiska funktion vara i fokus. Därför bör man låta skolbibliotekarien vara ute i klassrummen så mycket som möjligt.

En nyckel till ett skolbibliotek i världsklass är att inkludera skolbibliotekarien i hela verksamheten, och låta bibliotekarien komplettera lärarnas ämnesspecifika kunskaper. Med en bibliotekarie på plats får hela skolan en värdefull spetskompetens inom läsutveckling och medie- och informationskunnighet. Se till att nyttja den kunskapen! Ett enkelt sätt är att skriva in i kursplanen att varje lärare ska genomföra minst ett projekt om året tillsammans med skolbiblioteket.

Vill du ha fler tips? För att hjälpa skolledare runt om i landet på traven har DIK tagit fram en guide till hur du skapar ett skolbibliotek i världsklass. Genom att jobba med den blir eleverna bättre rustade att gå vidare ut i livet och navigera i informationssamhället.

Håller ditt skolbibliotek redan världsklass? Nominera det till årets utmärkelse här.


8 steg till ett skolbibliotek i världsklass

  • Låt skolbibliotekarien komplettera undervisningen

  • Inkludera skolbibliotekarien i hela verksamheten

  • Minst ett projekt om året tillsammans

  • Låt skolbibliotekarien vara med i bedömningen

  • Låt skolbibliotekarien lära lärarna

  • Främja läsfrämjandet

  • Tänk utanför rummet

  • Frigör skolbibliotekarien från biblioteket