Så undviker du att gå in i vobb-väggen 

vabb-vobb fackforbundet-dik

Är du också drabbad av vabruari-stressen? Mellan januari och mars vabbar vi som allra mest i Sverige. Men när barnen blir sjuka samtidigt som alla deadlines tornar upp sig är du inte ensam om att ställa dig frågan: ska jag vabba eller vobba? Vi hjälper dig att reda ut frågan. 

Vab står för vård av sjukt barn och är en rättighet som arbetsgivaren inte kan neka dig. Ett begrepp som blivit allt vanligare är vobb, vilket är en lek med orden vab och jobb, alltså att du jobbar hemifrån med sjukt barn. Men det är ingen lagstadgad rättighet. Fördelen är att du slipper förlora inkomst och hamna efter på jobbet och ofta går det riktigt bra att sitta och jobba i soffan bredvid en liten sjukling som ser på film, särskilt om barnet är lite större. Men vad gör du när barnets behov av omsorg krockar med viktiga teams-möten? DIK:s jurist Elisabet Salas hjälper till att reda ut vad som gäller i frågan om vab vs. vobb. 

– Vobb är alltid en möjlighet och inte en skyldighet. Många känner att de vobbar för mycket men det är viktigt att komma ihåg att du aldrig ska behöva känna dig pressad att jobba när du är hemma med ett sjukt barn, säger Elisabet Salas. 

Ska vet du om du ska vabba eller vobba: Sju saker att tänka på 

1. Prata med chefen om du ska vobba  

Vabba har du alltid rätt att göra enligt lag men att vobba är ingen rättighet. Om du vill jobba hemifrån för att samtidigt kunna ta hand om ett sjukt barn behöver du därför se till att det är okej med din arbetsgivare. Ibland är det uttryckligen tillåtet på arbetsplatsen, om inte behöver du få ett godkännande av din chef i förväg.  

2. Vobba en del av dagen 

Om du väljer att jobba kan också arbetsgivaren förvänta sig att du ska leverera på full kapacitet. Ett alternativ kan därför vara att ta ut vab under delar av dagen. Du kan söka ersättning hos Försäkringskassan för så lite som en timmes vab om du behöver det.  

3. Låt barnets omsorgsbehov bestämma om du ska vabba eller vobba  

Vad behöver barnet? Större barn med en förkylning kanske kan underhålla sig själva i längre stunder medan mindre barn ofta behöver mer assistans. Oavsett barnts ålder – tänk på att du har rätt att vårda ditt sjuka barn upp till 12 års ålder, även större barn kan behöva din odelade uppmärksamhet när de är sjuka. Det kan också vara bra att känna till att du kan ha rätt att vabba barn över 12 år i särskilda fall. Läs mer om det hos Försäkringskassan.

4. Vobb är en möjlighet – inte en skyldighet 

Om du känner dig pressad att jobba när du har sjuka barn är det en varningssignal. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för din arbetsmiljö och om du vobbar för att du har för mycket att göra kan det vara läge att ta ett samtal med din närmaste chef om din arbetsbelastning. Om du inte känner att du får gehör kan du alltid ta stöd från ett skyddsombud eller ditt fackförbund. 

5. Dela upp vabben om det går 

Om ni är två föräldrar är det bra om ni kan dela upp vab-dagarna så jämnt det går. Kvinnor vabbar fortfarande mer än män och det påverkar deras lön, pension och karriärmöjligheter i längden. Ta hjälp av Försäkringskassans vab-kalender för att få översikt över hur många dagar ni tar vardera. 

6. Låt någon annan vabba om du kan 

Visst vet du att du kan lägga vabben på någon annan, exempelvis mormor och morfar, faster eller någon annan vuxen i ditt barns närhet? Den personen kan då få ersättning från Försäkringskassan.  

7. Utgå ifrån dig själv och din familjs behov 

Slutligen, i valet mellan vab eller vobb är det viktigt att fundera på varför du väljer det ena eller andra. Vad skapar minst stress för just dig? Är det att få släppa jobbet och bara fokusera på att ta hand om ditt barn, så gör det! Är det att inte behöva skjuta arbetsuppgifter framför dig kanske du ska vobba hela eller delar av dagen, beroende på vad som funkar för dig och ditt barn.    

Elisabet Salas, biträdande jurist, DIK