Skolbibliotek i fokus på Almedalsveckan

seminarium-skolbibliotek-almedalen fackforbundet-dik

Listan på vad ett skolbibliotek med utbildad bibliotekariekompetens bidrar med kan göras lång. I grunden handlar det om att värna och stärka demokratin. Trots det ser tillgången till bemannade skolbibliotek väldigt olika ut, beroende på var en elev bor, vilken skola hen går i och vem som driver skolan. Hur kan det få vara så? Och när blir bemannande skolbibliotek verklighet?

Idag (den 4 juli, kl. 10:00) höll DIK ett seminarium om skolbiblioteksfrågan, på Länsteatern på Gotland. Seminariet diskuterade frågor kring skolbibliotek utifrån DIK:s nya rapport: "Vad krävs för att en boksamling ska kunna kallas ett skolbibliotek?"
Panelen bestod av bland annat politiker från riksdagens utbildningsutskott och från Malmö stad. Det blev ett intressant samtal med många intressanta reflektioner och analyser om problemen och vägen fram. Samtalet visade även på den politiska enighet som finns i frågan; där samtliga paneldeltagare bland annat bedyrade att frågan om alla barns rätt till bemannade skolbibliotek är viktig och central.  
 
DIK:s förbundsordförande, Anna Troberg som också deltog i panelen konstaterade att lagen måste garantera alla elever tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Dessutom måste skolbibliotekens bidrag till det pedagogiska arbetet in i statistiken. Garantin för att alla elever ska ha ett skolbibliotek kräver ett riksdagsbeslut. Gällande statistiken så kan regeringen på egen hand stoppa in i regleringsbrev och förordningstexter. Anna underströk vidare att det nu är hög tid för landets politiker att agera. Det duger inte att mer än hälften av Sveriges elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek!

- Vi är alla överens och ändå händer det inget. Har vi råd att inte bemanna skolbiblioteken? säger Anna Troberg

Hon avslutade med att uppmana politikerna, om att det är dags att gå från ord till handling och se till att varenda elev får tillgång till ett bemannat skolbibliotek.
 
DIK kräver: 

  • Att alla elever får lagstadgad rätt till skolbibliotek med skolbibliotekarier.  

  • Att Skolverket ges i uppdrag att inkludera skolbibliotekarier i statistiken över pedagogisk kompetens. 

Läs mer i vår rapport ”Vad krävs för att en boksamling ska kunna kallas skolbibliotek?”

Lyssna på hela seminariet här:  

Medverkande:

Anna Troberg, Förbundsordförande, Fackförbundet DIK
Gunilla Svantorp, Ordförande i riksdagens utbildningsutskott, (S)
Christian Carlsson, Skolpolitisk talesperson och ledamot i riksdagens utbildningsutskott, (KD)
Sara Wettergren, Kommunalråd för skola och utbildning, (L) Malmö stad
Maja Sjögren, Vice förbundsordförande, Elevernas riksförbund
Matilda Westerman, Moderator

Glöm inte att dela, gilla och följa oss på våra sociala kanaler.