Unga mest utsatta när arbetslösheten ökar

arbetslösheten-ökar-bland-unga

DIK:s årliga rapport om arbetslösheten inom kultur, kommunikation och kreativ sektor är här. Arbetslösheten inom DIK:s yrkesområden är fortsatt låg men har ökat något. Läs de viktigaste resultaten eller ladda ner hela rapporten nedan.

Under 2023 syns en liten ökning i arbetslöshet bland DIK:s medlemmar, från 2,0 till 2,5 procent, men arbetslösheten bland DIK:s medlemmar håller sig fortfarande på en låg nivå.

Ökningen är störst bland de som arbetar inom språkyrken eller kommunikation och kreativ sektor, och yngre medlemmar har drabbats hårdare än äldre. Under 2024 ser DIK en risk att arbetslösheten ökar även i den bredare musei- och kultursektorn.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Tre viktiga resultat från rapporten

  • Språkyrkena är mest drabbade. Högst andel arbetssökande finns bland de som arbetar inom språk (4,4 procent) och det är också där arbetslösheten ökat mest. Även inom kommunikation och kreativ sektor syns en kraftigare ökning och en högre arbetslöshet (3,4 procent), jämfört med övriga grupper. Arbetslösheten är fortsatt mycket låg bland DIK-medlemmar som arbetar på bibliotek (1,3 procent) och arkiv (1,5 procent).

  • Yngre personer drabbas generellt hårdare i lågkonjunktur. Under 2023 har arbetslösheten ökat kraftigt bland de yngsta medlemmarna – från 1,6 till 3,9 procent i gruppen 25–29 år, och från 1,6 till 3,1 procent bland de som är 30–34 år.

  • Arbetslösheten kan öka i musei- och kultursektorn. DIK bedömer att arbetslösheten bland medlemmarna kommer fortsätta öka något under 2024, framför allt inom den privata sidan av kommunikation och kreativ sektor. Även musei- och kultursektorn kan drabbas då många verksamheter fått mindre resurser inför 2024. Inom alla yrkesområden kommer detta sannolikt slå särskilt hårt mot unga, egenföretagare och personer med tillfälliga anställningar.

Hur kommer arbetslösheten utvecklas under 2024?

Sannolikt kommer arbetslösheten fortsätta öka något under 2024, särskilt i den privata kommunikationssektorn, i språkbranschen och inom delar av musei- och kulturmiljösektorn. DIK bedömer dock att ökningen kommer vara relativt liten.

Samtidigt har många arbetsgivare svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och erfarenhet, och personer med särskilda kompetenser inom till exempel digitalisering kan fortsatt vara eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är också stor efterfrågan på bibliotekarier på många håll i landet. DIK bedömer därför att den generella arbetslösheten bland medlemmarna endast kommer öka marginellt även under 2024. Det kan också vara bra att veta att de flesta DIK-medlemmar (92,3 procent) är med i a-kassan och har därmed tillsammans med DIK:s inkomstförsäkring ett starkt skydd vid arbetslöshet.

Även om unga drabbas hårdare när arbetslösheten stiger brukar den gruppen återhämta sig fort när konjunkturen vänder uppåt igen.

Vad kan jag göra om jag är orolig för att förlora jobbet? 

1. Var med i facket och a-kassan 
Det viktigaste du kan göra är förstås att fortsätta vara med i facket. A-kassan ger tillsammans med vår inkomstförsäkring DIK:s medlemmar ett starkt skydd vid arbetslöshet.  

2. Ta stöd från DIK när du behöver 
Om du är medlem i DIK företräder vi och förhandlar för dig om du blir uppsagd eller varslad. Du kan också få stöd och karriärcoachning om du behöver söka nytt jobb. Vi erbjuder även individuell försäkringsrådgivning som ingår i medlemsavgiften för att se över om du behöver extra försäkringar, samt en rad stöd och tjänster för dig som är egenföretagare eller vill starta eget.  

3. Specialisera dig inom ditt område 
Många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och erfarenhet. Personer som har särskilda kompetenser inom exempelvis kommunikation och humaniora kommer att fortsätta vara eftertraktade på arbetsmarknaden.  

Fyra förbättringar i arbetslöshetsstödet som DIK vill se  

  • Den som förlorar jobbet måste kunna få en ersättning som går att leva på. Därför vill vi att det ska göras en permanent höjning av arbetslöshetsersättningen och att taket ska indexeras så det följer inflation och löneutveckling. DIK motsätter sig regeringens förslag om att ersättningsnivåerna ska trappas ned i snabbare takt under arbetslösheten.

  • Bättre a-kassa för nyexaminerade. Stigande arbetslöshet slår ofta hårt mot studenter och nyexaminerade men det är få som får ersättning från a-kassan. Även om a-kassan främst ska skydda förlorad arbetsinkomst behöver den också ge trygghet i övergången från studier till arbete. Därför anser DIK att alla nyexaminerade ska ha rätt till a-kassa. 

  • Bättre strukturer för omställning, stöd och kompetensutveckling inom kultur, kommunikation och kreativ sektor i hela landet. Bland annat behövs ett bredare, mer flexibelt och relevant utbud av fortbildning. 

  • Särskilda satsningar för att förbättra situationen för utrikesfödda. Det behövs tydliga uppdrag till de statliga arbetsgivarna inom kultursektorn att öka mångfalden och alla arbetsgivare måste jobba aktivt för att anställa fler utrikesfödda och motverka diskriminering. 

Läs hela arbetslöshetsrapporten.