Vaccin i arbetslivet – så säger lagen

vaccin-arbetsgivare-covid19 fackforbundet dik
DIK:s chefsjurist svarar på vanliga frågor kring vaccinering och arbetsrätt.

Just nu pågår vaccineringen mot covid-19. Det väcker en del frågor om vaccin i arbetslivet. Kan din arbetsgivare tvinga dig att ta vaccin? Hur gör du om du känner dig otrygg på kontoret med kollegor som inte är vaccinerade?

Sara Luthander som är chefsjurist på DIK påpekar att det är skillnad på vad lagen säger och vad som är praktiska arbetsmiljöfrågor. Nej, din arbetsgivare kan inte tvinga dig att ta vaccin – men att uppmuntra och underlätta för dig att vaccinera dig för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett tryggt sätt, går däremot bra.

Därför kan du inte tvingas ta vaccin mot covid-19

Vaccinering är ett kroppsligt ingrepp och det finns en grundlagsskyddad rättighet att inte bli påtvingad sådana från det allmänna. I arbetslivet innebär denna grundlagsreglering att arbetsgivare inom det offentliga inte kan kräva att anställda vaccinerar sig – men det är inte heller troligt att privata arbetsgivare skulle anses ha rätt att kräva att anställda vaccinerar sig.

– Det dock är viktigt att komma ihåg – att skydda sin kropp mot angrepp är inte samma sak som att skydda sitt anställningsförhållande. Det kan få konsekvenser för din arbetssituation om du inte vill ta vaccin, säger Sara Luthander.

Du kan alltså inte bli av med jobbet, för då räknas det som ett påtvingat ingrepp. Men din arbetsgivare har alltid ett arbetsmiljöansvar och dina arbetsuppgifter kan därför påverkas beroende på om du är vaccinerad eller inte. Till exempel kan du bli omplacerad eller ombedd att sköta dina arbetsuppgifter hemifrån under en begränsad tid.

Ovaccinerade kollegor och kontorsarbete

När vaccineringen väl tagit fart kommer fler personer förmodligen att kunna återgå till arbete på plats i verksamheter och på kontor. Om du känner dig orolig över tanken på att hänga vid kaffeautomaten tillsammans med kollegor som inte vill vaccinera sig, vad gör du då? Precis som en arbetsgivare inte kan tvinga någon att ta vaccin, så kan du inte heller ställa krav på att dina kollegor ska vara vaccinerade. Du kan inte heller jobba hemma på eget bevåg.

– Att inte komma till kontoret ifall arbetsgivaren kräver det, kan i vissa fall räknas som arbetsvägran och i värsta fall läggas till grund för uppsägning, berättar Sara – men tillägger att dialog är vägen framåt, även i den extrema situation som coronapandemin är.

Se till att prata med din närmaste chef om hur du upplever din arbetssituation och diskutera alternativ för att lägga upp arbetet så att alla kan känna sig trygga på jobbet. Om du upplever att du inte känner dig trygg på din arbetsplats ska du också prata med ditt skyddsombud eller din lokalfackliga representant. Om du är medlem i DIK kan du alltid få arbetsrättsligt stöd genom att kontakta oss.

Läs också:

Kan arbetsgivaren tvinga dig att vara på kontoret i coronatider?

Arbetsmiljö hemma