Vilka kompetenser blir viktiga för kommunikatörer i framtiden? 

Johanna Lindell, vd

Sveriges Kommunikatörer har gjort en kartläggning över vilka kompetensbehov som kommer att bli viktiga i kommunikationsbranschen i framtiden. I kartläggningen har 193 platsannonser analyserats och det är stor skillnad mellan vilka kompetenser de rekryterande cheferna och kommunikatörerna anser är viktiga. Johanna Lindell, vd på DIK, kommenterar skillnaden. 

– Jag tror att glappet sätter fingret på hur viktigt det är att oftare prata om förväntningar på en roll i en organisation. Vad finns det för förväntningar på medarbetaren från ledningens sida? Vad upplever medarbetaren att kollegorna har för förväntningar? Om vi vill minska den här sortens glapp tror jag att det är för sällan att prata om detta i ett medarbetarsamtal en gång om året. Så svaret på frågan är: båda har rätt – men de behöver mötas oftare och prata för att få en samsyn i vilka kompetenser som behövs mest. 

Vilka kompetenser tror du kommer bli viktiga i kommunikationsbranschen framöver?   

– Jag tror att kopplingen mellan IT och kommunikation behöver bli väsentligt mycket tightare. Dels naturligtvis på grund av automatiserad kommunikation, men också för att kunna bemöta de säkerhetshot vi i dag står inför.  
 
Sen behöver området mätning och effekt utvecklas, som många är inne på i rapporten. Det digitala intåget har gjort det lätt att visa siffror i mätningar. Men om vi gör helt fel saker och ändå får många interaktioner på sociala medier kan sättet vi mäter kommunikationsverksamheten bli helt fel. De lätta sätten att mäta är inte alltid de rätta.  

Rapporten visar att många kommunikatörer vill specialisera sig men ofta efterfrågas generalister, vad tänker du om det?  

– Väldigt många kommunikatörer jobbar på kommunikationsavdelningar som är färre än tio personer, det syns också i Sveriges Kommunikatörers undersökning. Med den storleken är det svårt att specialisera sig för mycket och samtidigt ha en hållbar arbetsmiljö. Varje arbetsplats, avdelning och avdelningschef behöver hitta lösningar för en balans mellan människors önskemål att spetsa till sig och att avdelningens behov av att kunna leverera stöd i alla delar som verksamheten behöver. En lösning kan vara att man har en “good enough”-nivå inom de vanligaste arbetsuppgifterna men även får möjlighet att gå djupare i några områden. 

“Måla upp en bild: vad händer med verksamheten om kommunikationen stagnerar?” 

 Hur kan man som kommunikatör se till att man får den kompetensutveckling som krävs för att hänga med och fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden? 

– Det finns en gammal bild av att man ska ”förtjäna” kompetensutveckling och att det är något som medarbetare får när det börjar bli tråkigt på jobbet. Inget kunde vara mer fel. I ett yrke som kommunikatör behöver du hela tiden och fortlöpande omvärldsbevaka; på seminarier och webbinarier, hålla koll på relevant forskning, utforska nya digitala kanaler när de kommer och gå längre utbildningar för att få chans att lite mer på djupet höra hur andra jobbar. Om du har svårt att vinna gehör för att få tid och resurser för relevant kompetensutveckling behöver du måla upp en bild av vad som kommer att hända med verksamheten om du och kommunikationen stagnerar.   

3 tips för att säkra kompetensutvecklingen 

 1. Be din chef om regelbundna avstämningar för att prata om förväntningarna på din roll för att få en samsyn i vilken kompetens som är avgörande för att nå framgång. 

 2. Om du inte får gehör för behovet av kompetensutveckling – måla upp en bild för din chef om vad som kommer att hända med verksamheten om du och kommunikationen stagnerar. 

 3. Satsa på att lära dig om hur IT och kommunikation kan samverka. Det kommer att bli relevant dels med tanke på hur den ökande automatiserade kommunikationen, dels med tanke på de många säkerhetshot vi står inför. 

Det här är kompetensen som arbetsgivarna letar efter 

 1. Textproduktion 

 2. Presentationsteknik 

 3. Film- och bildproduktion 

 4. Webbpublicering 

 5. Sociala medier 

 6. Målgruppsanpassning 

 7. Kommunikationsstrategi och marknadsföring 

 8. Digital kommunikation och marknadsföring 

 9. Public Relations 

 10. Mål och mätning 

Källa: Sveriges Kommunikatörer. Läs Sveriges Kommunikatörers kompetenskartläggning här.