Semester

semester

Många har frågor om vad som gäller kring semester och tjänstledigt. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Undrar du något mer? Tveka inte att kontakta oss på fraga@dik.se.

Hur mycket semester har jag rätt till?  

Svar: Enligt semesterlagen har alla rätt till 25 dagars semester per år. Du kan dock ha rätt till fler dagar med stöd av exempelvis ditt kollektivavtal. Kolla vad som gäller på din arbetsplats genom att läsa kollektivavtalet eller fråga din lokalfackliga företrädare. 

Hur mycket betald semester har jag rätt till? 

Svar: Det är olika på olika arbetsplatser. Enligt semesterlagen är det olika intjänandeår och semesterår, vilket innebär att man måste ha arbetat ett helt år för att ha rätt till fullt betald semester nästa år. Enligt Semesterlagen är perioden 1 april-31 mars. Det betyder att har man inte arbetat hela det förra intjänandeåret så har man färre semesterdagar under det kommande året. I detta system innebär det alltså att du egentligen inte har rätt till någon betald semester under det första anställningsåret.    

Vissa arbetsplatser har i stället sammanfallande intjänandeår och semesterår vilket vanligtvis är ett kalenderår. Det innebär att man direkt året börjar kan disponera hela årets semester. Här behöver man dock veta att om man slutar innan året är slut och har använt fler semesterdagar än man tjänar in så kan man bli återbetalningsskyldig.  

Har jag rätt till fyra veckors sammanhängande semester?  

Svar: Ja enligt semesterlagen har du rätt att ta ut fyra veckor i följd under perioden juni-augusti. I vissa kollektivavtal är perioden lite längre än så. 

Kan chefen kräva att jag tar ut fyra semesterveckor i rad? 

Svar: Arbetsgivaren har en möjlighet att begära att du tar ut minst 20 semesterdagar under juni–augusti. Fler dagar än så eller andra tidsperioder kan arbetsgivaren i normalläget inte kräva att du är semesterledig. 

Hur långt i förväg behöver jag ansöka om semester och när har jag rätt att få svar på min semesteransökan? 

Svar: Som huvudregel har du enligt semesterlagen rätt till besked senast två månader i förväg. Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren få ge besked senare än så. 

Vad kan jag göra om chefen ger mig avslag på min semesteransökan? 

Svar: Prata med din lokalfackliga företrädare eller kontakta oss på DIK:s medlemsservice. 

Vad händer om jag blir sjuk eller behöver vabba på semestern? 

Svar: Om du eller ditt barn blir sjuka under semestern har du rätt att avbryta semestern och spara dina semesterdagar till ett annat tillfälle. Meddela arbetsgivaren direkt, gärna skriftligen, att du vill avbryta semestern. 

Hur många semesterdagar får jag spara som mest? 

Svar: Om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar på ett århar du rätt att spara alla dagar som överstiger det antalet. Om du har 30 betalda dagar får du alltså spara 10. Dagarna får sparas i upp till fem år. Olika kollektivavtal kan ha kompletterande eller andra regler gällande att spara semesterdagar.  

Har min chef rätt att återkalla mig från semestern? 

Svar: En arbetsgivare kan återkalla en anställd från en pågående semester om det finns tungt vägande skäl till detta. Det kan vara bra att be arbetsgivaren att mejla en uttrycklig uppmaning om att avbryta semestern så att det inte i efterhand framställs som att det var en förfrågan ”om så var möjligt”. 

Om arbetsgivaren kallar tillbaka dig från semestern behöver du göra som arbetsgivaren kräver. I efterhand går det naturligtvis att utvärdera huruvida det förelåg tungt vägande skäl att avbryta semestern. 
 
Om semestern avbryts har du rätt till ordinarie lön och ersättningar. Beroende på vilket kollektivavtal som är tillämpligt i anställningen kan det även finnas rätt till kompensation för kostnader som uppkommit i samband med avbrottet, till exempel om du vistats på annan ort. Avbokningskostnader som inte kunnat undvikas bör också räknas in i en sådan ersättning. Självklart har du även kvar de semesterdagar som inte nyttjades. 

Får jag mindre semester om jag är föräldraledig? 

Svar: Nej, föräldraledigheten är också semestergrundande. Upp till 120 dagar per intjänandeår –eller 180 dagar om du är ensamstående –är semestergrundande, du tjänar alltså in semester under de dagarna. 

Är sjukskrivning semestergrundande? 

Svar: Ja, sjukskrivning är semesterlönegrundande om du inte varit borta mer än 180 dagar. Beror sjukskrivningen på en arbetsskada finns ingen tidsbegränsning. 

Finns semestergrundande studieledighet? 

Svar: Utgångspunkten i semesterlagen är att studieledighet inte genererar några betalda semesterdagar. Dock finns tre undantag: 

  • teckenspråksutbildning 

  • SFI-undervisning 

  • facklig utbildning i samband med förtroendeuppdrag som lokalfacklig 

Dessa tre utbildningsformer är semesterlönegrundande enligt semesterlagen. Ditt kollektivavtal kan omfatta fler utbildningar som ger rätt till betalda semesterdagar. Börja med att kolla med din arbetsgivare. 

Vad händer med mina sparade semesterdagar om jag blir uppsagd och inte hinner ta ut dem innan tjänsten upphör? 

Svar: Om du inte har möjlighet att ta ut din semester innan anställningen upphör har du rätt att ta ut den i pengar, det som kallas semesterersättning. Semesterersättningen ska betalas ut senast månaden efter anställningens upphörande. 

Jag har ett vikariat som tar slut vid månadsskiftet och har semesterdagar kvar. Kan min arbetsgivare kräva att jag tar ut semesterledighet? 

Svar: Nej, om du fått underrättelse om att anställningen inte kommer att förlängas har arbetsgivaren inte rätt att lägga ut dagarna i ledighet. 
 
Under månaderna juni–augusti har visserligen arbetsgivaren i princip en rätt att lägga ut semester för sina anställda. Men, när en anställd sagts upp på grund av arbetsbrist (eller vid tidsbegränsad anställning fått underrättelse om att anställningen inte förlängs) gäller en starkare rätt för den anställde att själv förfoga över ledigheten, det vill säga bestämma att inte ta ut semester i form av ledighet. 
 
Dagar som inte tagits ut i ledig tid ska betalas ut i pengar månaden efter anställningens upphörande. 

Hur räknar jag semesterdagarna om jag jobbar deltid? 

Svar: Din rätt till semesterledighet som helhet påverkas inte av om du arbetar hel- eller deltid. Utgångspunkten är att en helt ledig arbetsvecka motsvarar fem semesterdagar. Den utgångspunkten gäller oavsett om du arbetar hel- eller deltid och oavsett hur deltidsarbetet är fördelat över veckan. 
 
Däremot påverkas hur mycket betalt du får när du är ledig utifrån din tjänstgöringsgrad. Utgångspunkten är att semesterlönen följer den aktuella anställningssituationen. Behöver du hjälp att räkna ut hur mycket du ska få betalt kan du höra av dig till oss på fraga@dik.se. 

Röda dagar, halvdagar och klämdagar – vi reder ut vad som gäller 2023

Läs mer om lediga dagar 2023